Materiał Partnera Charakterystyka polskiego transportu drogowego

Charakterystyka polskiego transportu drogowego

Transport to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki – umożliwiając wymianę dóbr na każdym szczeblu produkcji, odgrywa niebagatelną rolę w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Z punktu widzenia tej branży, Polska znajduje się w jednym z najdogodniejszym obszarów Europy – jej topografia, brak większych przeszkód terenowych sprzyja rozwojowi sieci komunikacyjnej, łączącej miasta i państwa. Jedną z głównych kategorii transportu w naszym kraju jest transport drogowy.

Transport drogowy w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat udział transportu drogowego w ogólnej puli przewozów wzrósł znacznie, przewyższając udział transportu kolejowego. Jest to – pomijając cechy transportu drogowego, czyli przede wszystkich szybkość i dostęp do znacznie bardziej rozbudowanej infrastruktury – zasługa zmian, jakie zaszły w sposobie zarządzania produktem. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa stawiają bardziej na szybki transport małych partii towaru, niż utrzymywanie wysokich stanów zapasowych.

Transport drogowy a polskie drogi

Na 2016 roku zaplanowano ukończenie budowy ponad dwóch tysięcy kilometrów autostrad oraz ponad pięciu tysięcy kilometrów dróg ekspresowych, czyli najważniejszych z punktu widzenia transportu kanałów komunikacyjnych. Choć plan do tej pory nie został zrealizowany w pełni (obecna długość autostrad wynosi ponad 1600 kilometrów, zaś dróg ekspresowych – 1500 kilometrów), to Polska zajmuje obecnie szóste miejsce wśród wszystkich krajów europejskich, pod względem zaawansowania infrastruktury drogowej. Jest to znaczny postęp, gdyż w okresie od 1990 do 2009 roku udało się zrealizować zaledwie 849 kilometrów autostrad, zaś długość wszystkich dróg o twardej nawierzchni zwiększyła się z 218 do 268 tysięcy kilometrów.

Jak wygląda branża transportowa w Polsce?

Zgodnie ze statystykami GUS oraz Biura ds. Transportu Międzynarodowego, na polskim rynku istnieje około 240 tysięcy firm transportowych. W liczbie tej zawiera się blisko 40 tysięcy przewoźników autokarowych, takich jak firma Sprint Bus, oraz 90 tysięcy przewoźników towarowych, wykorzystujących pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. W sumie wykonują one blisko 70% wszystkich przewozów na terenie kraju, generują 10% PKB i zatrudniają blisko 7,5% wszystkich zatrudnionych w kraju.

Podziel się