Materiał Partnera Odwrotny podatek VAT po nowelizacji

Odwrotny podatek VAT po nowelizacji

Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedawcy na nabywcę. Nowelizacja z 1 grudnia 2016 roku poszerza listę towarów objętych odwrotnym podatkiem, a dodatkowo obejmuje nim niektóre usługi.

Ostatnia nowelizacja prawa podatkowego w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia ma na celu ograniczyć nadużycia i oszustwa, do których dochodzi w obszarze rozliczania podatku VAT – mówi ekspert z Oficyny Wydawniczej UNIMEX. Mówimy tu przede wszystkim o próbach wyłudzeń i unikania opodatkowania transakcji szczególnie podatnych na te oszustwa.

Towary objęte odwrotnym podatkiem

Pełną listę towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia zawiera załącznik nr 11 do ustawy o  VAT, zaś dokładne zasady stosowania tej procedury reguluje osobny zapis ustawy. I tak, w myśl art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest w sytuacji, gdy jednocześnie sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT, a dostawa towaru nie jest objęta zwolnieniem z art. 43 lub art. 122.

W przypadku transakcji kupna-sprzedaży procesorów, telefonów dla sieci bezprzewodowych, konsol do gier wideo i przenośnych urządzeń do przetwarzania danych o masie poniżej 10 kg, mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązuje wyłącznie w sytuacji, gdy wartość towarów bez kwoty podatku przekracza 20 tys. zł.

Usługi objęte odwrotnym podatkiem

Nowelizacja wprowadza też zupełnie nową listę usług objętych odwrotnym podatkiem VAT. Lista ta zamieszczona jest w załączniku nr 14 do ustawy i obejmuje przede wszystkim usługi budowlane. Tak jak w przypadku towarów, mechanizm znajduje zastosowanie w przypadku gdy zarówno usługodawca, jak i usługobiorca są czynnymi podatnikami.

Oznacza to, że odwrotny podatek VAT w odniesieniu do usług budowlanych wymienionych w załączniku nie znajduje zastosowania, gdy usługa świadczona jest na rzecz osoby fizycznej, prywatnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej podatnikiem VAT oraz wymienionych podmiotów, gdy są one podatnikami VAT, ale korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Więcej szczegółowych informacji na temat odwrotnego podatku od towarów i usług znajdziesz w Leksykonie VAT, t. II oraz w Vademecum „Mechanizm odwróconego obciążenia na usługi budowlane” wydanego nakładem Oficyny Wydawniczej UNIMEX z Wrocławia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas