Materiał Partnera Zastosowanie harwesterów

Zastosowanie harwesterów

Harwester, czyli kombajn zrębowy, jest wieloczynnościową maszyną leśną ścinkowo-okrzesująco-przerzynającą, którą wykorzystuje się podczas zrębu. Harwestery stosuje się do pozyskiwania drewna w systemie sortymentalnym. Przedstawiamy zastosowanie kombajnów zrębowych.

Czym jest harwester?

Harwester to (przeważnie) maszyna samobieżna, która wyposażona jest w głowicę ścinkową. Elementami roboczymi głowicy są noże lub piła. Zamontowana jest ona na przegubowym wysięgniku sterowanym hydraulicznie.

-Pierwszy kombajn zrębowy, z angielskiego zwany również harwesterem, został wprowadzony w Szwecji we wczesnych latach 80. ubiegłego wieku. Ta maszyna przeznaczona jest do ścinania drzew, obcinania gałęzi oraz przerzynki, czyli przecinania pnia ściętego drzewa na odcinki. Dzięki zastosowaniu harwesterów można przeprowadzić cały proces pozyskania drewna przy użyciu tylko jednej maszyny, obsługiwanej przez jednego operatora – tłumaczy ekspert reprezentujący KOMPANIĘ LEŚNĄ.

Działanie harwestera jest koordynowane przez zaawansowany komputer pokładowy. Jak udowadniają wyliczenia, jedna maszyna tego typu zastępuje co najmniej 10 drwali z pilarkami.

Pozyskiwanie drewna z pomocą harwesterów

Kombajny zrębowe wykorzystywane są do pozyskiwania rozmaitych sortymentów, takich jak  wałki, dłużyce oraz kłody. Harwestery najlepiej radzą sobie z drzewostanami, w których drzewa wytwarzają pień o kształcie strzały, czyli przede wszystkich w lasach sosnowych i świerkowych.

Warto wiedzieć, że większość pracujących w Polsce harwesterów należy do prywatnych przedsiębiorstw, które świadczą usługi leśne.

Zalety pracy harwesterów

Nie da się ukryć, że prace związane ze ścinką drzew należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych zajęć. Państwowa Inspekcja Pracy każdego roku odnotowuje przy pracach leśnych wiele wypadków, spośród których większość stanowią właśnie incydenty przy ścince drzew. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn, takich jak harwestery, można znacznie zmniejszyć ryzyko występowania tego typu wypadków.

Pozyskiwanie drewna z użyciem harwesterów zapewnia pracownikom bezpieczeństwo – posiadają one specjalnie wzmocnioną kabinę, która ogranicza kontakt drwala ze ścinanym drzewem, co w dużym stopniu ogranicza ryzyko wypadku. Ponadto, operatorzy kombajnów zrębowych są w dużo mniejszym stopniu narażeni na drgania, hałas i emisję spalin, niż pilarze (ci często zapadają na tzw. chorobę wibracyjną, która nie grozi operatorom harwesterów). Dodatkową zaletą pracy z harwesterami są ich klimatyzowane kabiny, które zapewniają pracownikom duży komfort, niezbędny podczas wykonywania tak niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy.

Nie wolno także zapominać o jednej bardzo istotnej zalecie wynikającej z mechanizacji prac leśnych. Użycie harwestera pozwala bowiem na odciążenie układu kostno-szkieletowego pracownika, dzięki czemu będzie mógł on dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

Podziel się