Materiał Partnera Wartościowe dodatki do paszy zwierząt hodowlanych

Wartościowe dodatki do paszy zwierząt hodowlanych

Odpowiednio zbilansowana dieta zwierząt hodowlanych jest kluczem do sukcesu. Pasze powinny być odpowiednio skomponowane, wymieszane i wzbogacone w potrzebne składniki odżywcze. Muszą być także podane we właściwie rozdrobniony sposób. Dobry system żywieniowy pozwala gospodarstwom mlecznym na uzyskanie jak największej wydajności stada. Podobnie jak w diecie człowieka, pasza dla zwierząt musi zawierać optymalne ilości tłuszczu i białka.

Optymalny skład paszy

Zwiększanie wydajności krów i innych zwierząt hodowlanych powinno odbywać się rozsądnie. W żywieniu bardzo ważna jest stabilizacja oraz optymalizacja zawartości tłuszczu i białka. Dzięki temu optymalizowana jest także zawartość tłuszczu i białka w mleku, które pochodzi od krowy. Zwierzęta zachowują też dobrą zdrowotność i płodność. Największą wydajność można uzyskać, odpowiednio bilansując dawkę pokarmową, co stabilizuje procesy fermentacyjne w żwaczu. Pasza powinna być zmieszana, rozdrobniona i podawana krowom jednocześnie. System ten z angielskiego oznaczamy skrótem TMR, od total mix ration. Podawanie składowych paszy osobno nie przyniesie takiego efektu.

Poziom białka i tłuszczu

Wpływ białka oraz tłuszczu na zdrowie i wydajność zwierzęcia jest nierozdzielny. Odpowiednie zbilansowanie tych składników przynosi korzyści. Jeśli zwiększymy ilość białka w paszy, zwiększy się zawartość białka w mleku. Jest jedno „ale” - musi zostać zachowany warunek jednoczesnego dostarczenia odpowiedniej dla zwierzęcia dawki energii. Energię zapewniają na przykład kiszonki z kukurydzy. Tłuszcz w mleku zapewnia dodanie do paszy odpowiedniej ilości i rodzaju włókna surowego, jak siano i słoma. Niezbędne jest także podawanie białka w formie śruty sojowej. Pasza powinna być również wzbogacona o kompleksowe mieszanki kwasów tłuszczowych oraz olejów i tłuszczów roślinnych. Dotyczy to oczywiście nie tylko paszy dla bydła, ale i innych zwierząt hodowlanych.

Witaminy i minerały

Jeden z istotnych składników paszy jest kwaśny węglan sodu. Żywienie paszami treściwymi odbija się bowiem na kondycji żwacza. Powinniśmy zadbać o to, by zapobiec kwasicy i odpowiednio uregulować pH. Stopniowo wprowadzamy do diety zwierząt niewielkie ilości NaHCO2, kwaśnego węglanu sodu. Najlepiej jest dodawać go do paszy - dowiadujemy się od firmy Feedoil ze Szczecina. U wysokowydajnych krów można stosować specjalne dodatki zawierające tłuszcz. Zapobiega to rozpadowi żwacza. Dodatki paszowe są bardzo istotne dla krów w pierwszym okresie laktacji. Powinny one uzupełniać niedobory mikro i makroelementów. 

Podziel się