Materiał Partnera System detekcji gazów w chłodni z firmą Gas-Electronic

System detekcji gazów w chłodni z firmą Gas-Electronic

System detekcji gazu w chłodni jest odpowiedzialny za kontrolę wartości czynnika chłodzącego w otoczeniu. Musi posiadać zarówno aparaturę ostrzegania pracowników przebywających w pobliżu, jak i wysyłać informacje do system nadzoru obiektu. Nowoczesna detektory są wieloprogowe, więc nie dochodzi do nagłego odcięcia chłodzenia. Firma Gas-Electronic posiada w swojej ofercie zaawansowane urządzenia do detekcji gazu do stosowania w chłodniach.

Po co stosować system ostrzegawczy w chłodni?

Układy chłodzenia są powszechnie używane w produkcji pożywienia. Znajdują zastosowanie w przechowywaniu mięsa, warzyw i owoców oraz innych produktów o krótkim terminie, takich jak nabiał. Jako czynnik chłodzący, stosowane są np.:

  • freon,

  • NH3, czyli amoniak,

  • CO2.

Są to jednak substancje niebezpieczne. Jak mówi pracownik Gas-Electronic:

podczas procesu schładzania może wydzielać się wskutek nieszczelności urządzeń toksyczny lub wybuchowy gaz, dlatego konieczna jest jego skuteczna detekcja.

Jak działa detektor w chłodni?

W chłodniach osiąga się niskie temperatury dzięki gazowi, ale może on stworzyć zagrożenie, więc musi być zachowana szczelność urządzeń. Dlatego instaluje się detektory. W pomiarach istotne są wartości średnie i chwilowe, mierzone jednocześnie. Może się dzięki temu uruchomić system alarmowy, gdy zostaną przekroczone ustalone normy. System detekcji gazu ma kluczowe znaczenie w zachowaniu bezpieczeństwa, bo prócz informacji o przekroczeniu dopuszczalnej średniej stężenia, może odcinać w razie potrzeby dopływ czynnika. Jest to jednak sytuacja ostateczna, dlatego obecnie stosuje się  więcej progów niż dwa, by w miarę możliwości nie dopuścić do tego. Dzięki takiemu systemowi nie trzeba czekać do krytycznego momentu, bo to oznacza wyłączenie dopływu czynnika chłodzącego, a tym samym rozmrożenie i straty żywności. Urządzenia do wykrywania gazu wysyłają informację o zagrożeniu nie tylko osobom znajdującym się w pobliżu, ale też do systemu nadzoru obiektu np. BMS, by zostały podjęte odpowiednie kroki.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas