Materiał Partnera Różnice między rurami ze szwem i bez szwu

Różnice między rurami ze szwem i bez szwu

Rury stalowe znajdują szerokie zastosowanie w konstruowaniu rozmaitych instalacji. Z ich pomocą wykonuje się zarówno rurociągi w budownictwie, jak i rozmaite przewody w budowie maszyn. Do najważniejszych cech rur stalowych należy wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na skrajne temperatury oraz oddziaływanie rozmaitych czynników środowiskowych i substancji chemicznych.

Podstawowy podział rur stalowych opiera się o metodę ich wykonania wyjaśnia nasz rozmówca z hurtowni wyrobów hutniczych STRONG STEEL POLAND. Klasyfikując je według tego kryterium, wyróżniamy rury ze szwem i bez szwu. Czym różnią się między sobą i gdzie stosowane są poszczególne typy rur?

Rury stalowe ze szwem

Rury ze szwem mogą pochwalić się bardzo długą tradycją, ponieważ pierwsze z nich powstały już w pierwszym ćwierćwieczu XIX stulecia. Początkowo wykonywano je metodą zwijania stalowych taśm i ogniowego zgrzewania krawędzi. Współcześnie ich produkcja przebiega nieco inaczej, co wpływa na wytrzymałość gotowego wyrobu.

Nowoczesne rury ze szwem wytwarza się również z taśm i blach stalowych, ale łączenie krawędzi wykonywane jest bardziej precyzyjną metodą. Krawędzie łączone są pod wpływem oddziaływania bardzo wysokich temperatur, a całość poddaje się walcowaniu, dzięki czemu zmniejszana jest szerokość ścianek, a ich powierzchnie ulegają wygładzeniu.

Rury ze szwem mogą być zgrzewane na styku krawędzi, ale nie jest to jedyna z dostępnych metod. Inne sposoby produkcji rur ze szwem to spawanie elektryczne, zgrzewanie na zakładkę lub w walcarce ciągłej.

Największą zaletą rur tego typu jest możliwość formowania elementów o praktycznie dowolnych wymiarach średnicy. Kolejną – stosunkowo niska cena. Nowoczesne rury ze szwem charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością, toteż wciąż znajdują szerokie zastosowanie, m.in. przy budowie sieci przemysłowych.

Rury stalowe bezszwowe

Produkcję rur stalowych bez szwu zainicjowali Niemcy pod koniec XIX wieku. Uzyskanie rury pozbawionej połączeń było możliwe dzięki wykorzystaniu metody walcowania pielgrzymowego. Proces ten polega na wykonywania wykrojów w surowcu za pomocą specjalnego walca roboczego.

Do produkcji rur w metodą walcowania pielgrzymowego wykorzystuje się materiał w postaci wlewek, które mogą mieć kształt walca, sześcianu lub wieloboku. Na wstępnym etapie produkcji wlewka jest podgrzewana do temperatury, która zwiększa jej plastyczność. Następnie wlewka jest dziurawiona, a w efekcie otrzymujemy grubościenną tuleję.

Rury bezszwowe są nieporównywalnie bardziej wytrzymałe od swoich starszych odpowiedników, co jest ich największą zaletą. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest najwyższa odporność, a zatem przy budowie instalacji cieczy i gazów, a także jako elementy konstrukcyjne w przemyśle budowlanym, wiertniczym, motoryzacyjnym i lotniczym oraz wielu innych.

Podziel się