Materiał Partnera Rodzaje recyklingu i maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych

Rodzaje recyklingu i maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych to racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie tych materiałów do produkcji m.in. zabawek, mebli czy folii.. Jest całkowicie ekologiczny, gdyż przyczynia się do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznym. By jednak mogło dojść do ponownego zastosowania tworzyw sztucznych, nieodzowne są odpowiednie i specjalistyczne maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych

Dwie podstawowe formy przetwarzania tworzyw sztucznych to recykling mechaniczny oraz recykling chemiczny. W pierwszej ponownie wykorzystuje się materiał w pierwotnej postaci. Zazwyczaj są to foliowe opakowania oraz butelki. Druga forma przetwórstwa polega na poddaniu tworzywa procesowi, podczas którego zmieniony zostaje jego skład chemiczny. Reakcja taka ma miejsce poprzez zastosowanie chemicznych substancji rozpuszczających (hydroliza, metanoliza czy glikoliza) albo odpowiedniej temperatury (mówimy wtedy o pyrolizie, hydrokrakingu czy zgazowaniu). Dzięki niej odzyskiwane są wartościowe związki chemiczne, które można stosować m.in. jako paliwo w energetyce oraz w przemyśle cementowo-wapienniczym.

Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych

W przetwórstwie tworzyw sztucznych wykorzystywanych jest wiele rodzajów maszyn. Są one produkowane przez takie firmy jak Dom Recyklingu z Prochowic. Zakłady przetwórstwa mogą się tam zakupić lub wypożyczyć różnego rodzaju nowoczesne maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych. Ponadto firma skupuje nakrętki plastikowe oraz zajmuje się skupem, separacją, przetwarzaniem oraz utylizacją tworzyw sztucznych. Najczęściej wykorzystywanymi maszynami do recyklingu są wytłaczarki. Jest ich wiele. Różnią się między sobą m.in. rozmiarami i mocą przerobową. Wyróżnić można wytłaczarki ślimakowe oraz równoległe i stożkowe. Służą do nadaniu wprowadzonemu, pod postacią granulatu, przemiału lub proszku, materiałowi odpowiedniej formy za pomocą temperatury i ciśnienia. Do recyklingu tworzyw sztucznych używa się też pulweryzatorów, które służą do rozdrobnienia i sproszkowania wprowadzonego materiału. Stosuje się również kruszarki jednowałowe i dwuwałowe, jak też młyny do granulacji tworzyw sztucznych. W Domu Recyklingu dostępny jest osprzęt do młynów: dmuchawy, cyklony czy stojaki pod big bagi. W przetwórstwie tworzyw sztucznych wykorzystuje się też stoły kalibrujące, gilotyny, wanny flotacyjne oraz wirówki pionowe, wykonane ze stali czarnej i nierdzewnej, które maja zastosowanie w przetwarzaniu twardych tworzyw.

Podziel się