Materiał Partnera Recykling tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych

Recykling czyli przetworzenie i ponowne wykorzystanie odpadów służy ochronie środowiska naturalnego. Najważniejsze jest ograniczenie w produkcji zużycia surowców i generowanie dzięki temu mniejszej ilości odpadów. Niektóre materiały nadają się bowiem do wielokrotnego użytku – dzięki recyklingowi tworzyw sztucznych dbamy o ekologię według zasady nie marnowania tego, co wciąż jeszcze można wykorzystać. Samoistny rozkład tworzywa sztucznego następuje w ciągu bardzo długiego czasu, a niektóre rozkładają się nawet kilka setek lat.

Najlepsza metoda

Wybór najlepszej metody recyklingu uzależniony jest od rodzaju przetwarzanych materiałów i warunków pracy. Fabryki przeprowadzające recykling powinny być wyposażone w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W domu starajmy się wygospodarować miejsce na przynajmniej dwa kosze na odpady. Materiały z plastiku, tworzywa polimerowego najlepiej będzie od razu oddzielić od innych np. odpadów naturalnych. Butelki, tubki, pojemniki, długopisy, plastikowe części zabawek i akcesoriów oraz folie najlepiej będzie wyrzucić do specjalnie oznaczonego żółtego pojemnika. Opakowania po farbach, olejach i smarach wyrzucamy osobno a flakoniki, opakowania po lekarstwach i puste blistry oddajemy do aptek – podobnie jak niepotrzebne, lub przeterminowane leki.

Zalety recyklingu

Z recyklingu tworzyw sztucznych wynika wiele korzyści. „Plastikowe” śmieci i sztuczne odpady zajmują najwięcej miejsca – w porównaniu do np. odpadów naturalnych, spożywczych. Skórki po obraniu trzydziestu bananów i takiej samej ilości gruszek zajmą tylko mały worek. Kilka średnich butelek po napojach, pudełka po środkach czystości i kosmetykach to już nielichy ciężar do wyniesienia. Dlatego recykling takich odpadów jest niezwykle ważny. Długie przechowywanie tworzyw sztucznych – zwłaszcza w domu – prowadzi do powstania niebezpiecznej flory bakteryjnej, na opakowaniach po jogurtach może rozwinąć się pleśń. Powietrze przenikają toksyczne związki, na wysypiskach śmieci dochodzi do zanieczyszczenia gleby i wód. W mieszkaniu możemy zmagać się z nieprzyjemnym zapachem, szybciej też zaczynamy chorować. Segregując śmieci i oddając je do recyklingu zyskamy więcej przestrzeni, lepsze zdrowie i świadomość dbania o środowisko. Nie będziemy też marnować energii, ponieważ recykling to również jej odzyskiwanie. Energia pozyskana po przetworzeniu dwóch torebek plastikowych pozwala na 20 minut pracy żarówki!

Produkty powstałe z recyklingu tworzyw sztucznych to między innymi różnego rodzaju butelki, worki na śmieci, meble (również ogrodowe i miejskie), folie, płyty termoizolacyjne, zabawki, długopisy (nie tylko jednorazowego użytku), ramy okienne PVC, wiadra i kanistry np. na benzynę, lub napoje, nici elastyczne. Również z recyklingu powstają ekrany zabezpieczające całe osiedla domów przed hałasem z ulicy, zabawki dla dzieci, drogowe słupki i ogrodzenia, plastikowe doniczki, pudełka na płyty CD i niektóre części samochodowe.

Idea recyklingu

Sam proces recyklingu przebiega w tej chwili sprawnie dzięki maszynom produkowanym i dystrybuowane przez wyspecjalizowane podmioty, np. sklep POL-SERVICE MAJCHER. Recykling to najmniej dwa podstawowe poziomy - produkcja dóbr i proces powstawania z nich odpadów. W założeniu konieczne jest wyrabianie stosownie odpowiedzialnych postaw producentów, które będą sprzyjać produkcji materiałów nadających się do odzyskania i tworzenie produktów łatwych do recyklingu jak najmniejszym kosztem. Za pierwszym założeniem podąża kolejne – wdrożenie nawyku segregacji odpadów wśród odbiorców dóbr. 

Podziel się