Materiał Partnera Recykling odpadów budowlanych

Recykling odpadów budowlanych

Dynamiczny rozwój rynku budowlanego wpływa na generowanie niezliczonej ilości odpadów. Dobrym sposobem na uporanie się z nadmiarem gruzu jest poddanie go recyklingowi

Co mówią przepisy 

Odpady to produkt uboczny wszelkiego rodzaju wyburzeń oraz rozbiórek obiektów budowlanych, które przestały pełnić swoją funkcję użytkową. Na myśl przychodzi zatem jedno proste pytanie – w jaki sposób wykorzystać odpady pochodzące z rozbiórki, z których aż 40% stanowi beton? Wydaje się, że najwłaściwszym posunięciem jest recykling kruszywa oraz jego powtórne wykorzystanie, w celu produkcji pełnowartościowego betonu bądź innych niezbędnych materiałów. 

Problem jest jednak złożony. Szacuje się, że obecnie kraje europejskie wytwarzają ponad 200 milionów ton odpadów rocznie, z czego jedynie ok. 30% jest odzyskiwana do ponownego wykorzystania. W Polsce kwestią tą zajęliśmy się szerzej dopiero po akcesji w struktury Unii Europejskiej, która wymusiła na nas obowiązek właściwego gospodarowania odpadami

Jakie rozwiązania recyklingu można zastosować?

Zasadnicze źródło pochodzenia odpadów budowlanych stanowią kolejno: rozbiórki i przebudowy obiektów, budowy dróg i tras kolejowych oraz produkty uboczne z wytwórni materiałów budowlanych.

Warto dodać, że ilość generowanych odpadów nieustannie wzrasta. Dochodzi więc do sytuacji, w której składowanie gruzu na wysypiskach staje się niedopuszczalne – z przyczyn ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Rozwiązaniem idealnym, w tej nie najlepszej wydawałoby się sytuacji, jest całkowity recykling odpadów. Najpopularniejszą obecnie formą recyklingu jest odzyskanie gruzu (przykładowo z betonu czy cegły) jako kruszywa stabilizującego, przystosowanego do podbudowy dróg i wzmacniania gruntu. Sporym osiągnięciem w przyszłości będzie zastosowanie gruzu betonowego na szerszą skalę przemysłową, jako jednego z zasadniczych składników produkcji betonu.

A jak to wygląda w Polsce? 

Rokrocznie w Polsce wytwarza się ok. 4 milionów ton odpadów budowlanych. Stanowi to szacunkowo 4% ogółu odpadów z sektora przemysłowego. W związku z tym, że do 2020 r. niemal 70% krajowej masy odpadowej ma być poddana recyklingowi, poszukuje się innowacyjnych strategii odzysku wysokowartościowych materiałów w niej zawartych.

Mimo, że wciąż daleko nam do standardów zachodnich (w niektórych państwach poziom odzysku sięga 90%!), widać pierwsze pozytywne symptomy gospodarowania odpadami. Najważniejszy z nich to działalność profesjonalnych firm, zajmujących się kontenerowym wywozem odpadów i ich recyklingiem. Wyposażone w nowoczesne technologie przedsiębiorstwa nie tylko działają zgodnie z przepisami i poszanowaniem zasad ekologii, ale również znacząco ułatwiają prace rozbiórkowe. Tego typu firmą jest np. SAWO RECYKLING SP. J. ze Zgierza, działająca na terenie województwa łódzkiego, w tym w Łodzi, Pabianicach, a także Aleksandrowie i Konstantynowie Łódzkim.

Zaufanie dobrym firmom zajmującym się recyklingiem to znaczący krok w stronę właściwego zagospodarowania odpadów budowlanych. Można mieć więc nadzieję, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Podziel się