Materiał Partnera Przemysł 4.0 dziś i w przyszłości

Przemysł 4.0 dziś i w przyszłości

Głównym założeniem koncepcyjnym Przemysłu 4.0 jest maksymalne wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w procesach przemysłowych. Zrewolucjonizowane zakłady przemysłowe mają korzystać z innowacyjnych systemów przetwarzania danych, zautomatyzowanych maszyn i inteligentnych technologii, a wszystko to w celu zwiększenia efektywności produkcji, optymalizacji kosztów i poprawy jakości wytwarzanych towarów.


Realizacja koncepcji Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach

Przemysł 4.0 w polskiej rzeczywistości wciąż jest nowością. Jak wynika z badań rynkowych przeprowadzonych przez PSI Polska w 2019 roku, niewiele ponad połowa dużych i średnich firm produkcyjnych w kraju miała styczność z tym terminem. Pocieszający jest natomiast fakt, że aż 70% z nich rozpoczęła już prace nad wdrażaniem takich innowacyjnych rozwiązań. Duże zainteresowanie możliwościami, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie, wynika ze zrozumienia ich potencjału. Zwłaszcza przedsiębiorstwa działające w branży produkcji maszyn i pojazdów zwracają uwagę na strategiczne znaczenie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych i automatyzacji procesów — nie tylko produkcyjnych.

Krajowi producenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, które obszary ich działalności wymagają udoskonaleń – wskazują przede wszystkim na potrzebę zwiększenia wydajności produkcji, poprawę procesów związanych z wykorzystaniem zasobów i organizacji pracy oraz podniesienia jakości wytwarzanych towarów. Przemysł 4.0 dostarcza im narzędzi niezbędnych do realizacji tych celów, a najczęściej wykorzystywane są oczywiście nowoczesne rozwiązania IT oraz systemy analityczne. Nieco gorzej w polskich zakładach wygląda implementacja innych rozwiązań, m.in. z zakresu robotyki czy sztucznej inteligencji. Istotną barierę stanowi ograniczona ilość dostawców takich usług. Większość rozwiązań tego typu na polski rynek trafia za pośrednictwem zagranicznych dostawców, poprzez ich lokalne oddziały. Ciekawe rozwiązania z zakresu logistyki dostaw części złącznych dla zakładów produkcyjnych oferuje np. Grupa Bufab.


Case study. Zarządzanie zakupami na potrzeby montowni

Jednym z obszarów, które niewątpliwie wymagają usprawnień, są zakupy dla montowni. W halach produkcyjnych zawsze muszą znajdować się wystarczające zapasy części złącznych, jednak gromadzenie nadwyżek wiąże się ze zbędnymi kosztami magazynowania. Aby uniknąć ryzyka przestojów w produkcji, a jednocześnie uniknąć konieczności przechowywania zbędnych zapasów, należy zadbać o należytą kontrolę stanów magazynowych, składanie zamówień i odbieranie dostaw w terminach zapewniających płynność pracy w hali montażowej. Mówiąc najprościej, konieczne jest stosowanie dobrze zaplanowanej logistyki zaopatrzenia, przy czym pomocne są właśnie rozwiązania logistyczne z zakresu robotyki i automatyzacji, np. te oferowane w ramach Global Parts Productivity.

Global Parts Productivity to skierowana do producentów oferta usług i produktów podnoszących wydajność procesów zaopatrzeniowych. Oprócz zaopatrzenia w wysokiej jakości części typu C firma Bufab dostarcza swoim klientom systemy logistyczne, które usprawniają kontrolę nad stanami magazynowymi bez angażowania pracowników. Dobrym przykładem jest system EasyScale: pojemniki na części umieszczone są na skalibrowanych wagach, dzięki czemu ich ilość obliczana jest przez komputer na podstawie ciężaru. Informacja o ilości zapasów jest automatycznie przekazywana do panelu zarządzania i dostępna dla osoby odpowiedzialnej za zaopatrzenie w firmie przez całą dobę. W zależności od preferencji ustawień, zamówienia na dostawy elementów złącznych mogą być składane automatycznie lub wymagać akceptacji przez pracownika.


Perspektywy dla Przemysłu 4.0 w Polsce

Omówiony powyżej system zarządzania logistyką dostaw doskonale obrazuje perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Wykorzystanie podobnych rozwiązań jest krokiem w kierunku tworzenia inteligentnych fabryk, w których maszyny raportują do ludzi, a nawet podejmują niektóre decyzje (np. o zamówieniu dostaw). Ograniczenie udziału ludzi w takich procesach służy nie tylko przyspieszeniu produkcji, ale też eliminacji błędów i poprawie bezpieczeństwa osób zatrudnionych w fabrykach. I choć dla niektórych przedsiębiorców temat Przemysłu 4.0 wciąż jest zagadką, otwartość na takie rozwiązania jest jedynym sposobem, by dotrzymać kroku konkurencji. Wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania procesami w zakładach produkcyjnych musimy więc postrzegać jako nieuniknioną zmianę w podejściu do biznesu – bez nich niemożliwe będzie utrzymanie znaczącej pozycji na rynku.

Podziel się