Artykuł sponsorowany Pomiar natężenia światła w miejscu pracy – podstawowe informacje

Pomiar natężenia światła w miejscu pracy – podstawowe informacje

Nieprawidłowe sztuczne oświetlenie w miejscu pracy obniża wydajność, podnosi poziom zmęczenia, a także prowadzi do problemów zdrowotnych osób sprawujących swoje obowiązki. Aby uchronić podwładnych przed dolegliwościami narządu wzroku oraz ogólnym dyskomfortem, pracodawca powinien zlecić pomiar natężenia oświetlenia i zweryfikować, czy stosowane rozwiązania pozwalają osiągać przewidziane w normach wartości.

Przepisowe światło

Natężenie światła, mówiąc w dużym uproszczeniu, to ilość oświetlenia docierająca w dane miejsce po odbiciu się od rozmaitych przeszkód, chociażby ścian czy mebli. W zależności od konkretnych stanowisk pracy musi one osiągać wartości przewidziane w przepisach, zaś wszelkie odstępstwa wymagają działań dostosowawczych. Warto zaznaczyć, iż norma PN-EN 12464:1 podaje jedynie minimalne parametry natężenia, co wcale jednak nie oznacza, iż w zakładach pracy można dopuścić do nadmiaru światła, również wywierającego negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a także samopoczucie.

Obowiązek zapewnienia oświetlenia elektrycznego zgodnego ze standardami spoczywa na pracodawcy. To on zatem zleca zewnętrznym firmom specjalistyczne pomiary, na podstawie których będzie mógł dobrać optymalny osprzęt i usunąć wszelkie nieprawidłowości. Najwyższy poziom usług w tym zakresie gwarantuje  Instalbud Żółkowscy, oferując testy dla klientów indywidualnych oraz biznesowych działających na terenie Warszawy i jej okolicach. Powyższe przedsiębiorstwo działa jednak na dużą szerszą skalę, proponując między innymi również prace instalacyjne w branży elektroenergetycznej, wynajem maszyn czy wykonawstwo przewiertów sterowanych.

Główne zasady pomiarów

Pomiary natężenia światła są dokonywane z wykorzystaniem luksomierza posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania, niezbędnego do uznania testów za wiarygodne. Owe urządzenie posiada selenowe bądź krzemowe fotoelektryczne ogniwo, którego czułość względna jest dopasowana do oka ludzkiego. Chociaż przeprowadzenie testu nie wygląda na skomplikowaną czynność, to bez odpowiedniego przeszkolenia bardzo łatwo o błędy pomiarowe. Osoby obsługujące luksomierz muszą pamiętać, aby w żaden sposób nie zasłaniać źródeł światła oraz dokonywać pomiaru w warunkach atmosferycznych mieszczących się w zakresie wskazanym przez producenta miernika. Warto ponadto zadbać o ciemny strój, który nie odbijając oświetlenia, w żaden sposób nie wpłynie na sfałszowanie wyników. Przy wykonywaniu pomiarów nie można dopuścić również do przenikania światła dziennego, dlatego też często badania odbywają się w nocy bądź przy szczelnie zasłoniętych oknach. Badając oświetlenie pochodzące od źródeł wyładowczych, należy z kolei odczekać minimum pół godziny, aż te osiągną pełną moc świecenia. W przypadku instalacji nowych osprzętów, przed testem poddaje się je wpierw wyświeceniu w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Dla lamp żarowych okres ten wynosi godzinę, a dla lamp wyładowczych ponad sto godzin.

Po przeprowadzonych pomiarach, firma której zleciliśmy zadanie, dostarcza komplet protokołów oraz ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Dokumentacja jest dostępna w formie papierowej i elektronicznej, przez co z łatwością można ją pokazać w celach dowodowych dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas