Artykuł sponsorowany Pomiar hałasu w miejscu pracy – wszystko, co warto wiedzieć

Pomiar hałasu w miejscu pracy – wszystko, co warto wiedzieć

Hałas, czyli różnego rodzaju dźwięki o nadmiernym natężeniu, zazwyczaj jest uciążliwy, a przy długotrwałym występowaniu także szkodliwy i niebezpieczny dla zdrowia. Jesteśmy na niego narażeni każdego dnia, ale szczególnie w rozmaitych zakładach pracy, gdzie generują go m.in. pracujące maszyny, urządzenia czy czynności transportowe. Aby próg hałasu nie przekraczał dopuszczalnych norm, pracodawca musi wykonywać regularne pomiary.

Hałas w miejscu pracy a wytyczne

Chociaż mogłoby się wydawać, że główną wadą hałasu jest jego irytujący charakter, w dłuższej perspektywie czasu ma on znacznie więcej negatywnych skutków. Trzeba podkreślić, że hałas to czynnik szkodliwy, który przede wszystkim uszkadza słuch, a nawet może doprowadzić do jego utraty. Ponadto zaburza koncentracje oraz funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego, zakłóca wzrok, czy też obniża precyzję ruchów. Właśnie dlatego dopuszczalne natężenie hałasu w miejscu pracy jest szczegółowo regulowane zarówno przez polskie prawo, jak i normy.

Kiedy konieczne są pomiary hałasu?

Zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi pracodawcy są zobowiązani do kontrolowania hałasu występującego w zakładzie. W przypadku stworzenia nowej działalności lub nowego stanowiska pracy mają 30 dni na wykonanie pomiarów hałasu w miejscu pracy. Kluczowym wyznacznikiem jest parametr NDN, czyli najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu. Określa on: akceptowalny poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (85 dB), maksymalny poziom dźwięku (115 dB) oraz szczytowy poziom dźwięku (135 dB). W przypadku przekroczenia wskazanych progów pracodawca musi podjąć odpowiednie działania mające na celu zredukowanie ryzyka zawodowego i szkodliwego wpływu hałasu. Ponadto uzyskane wyniki określają częstotliwość kolejnych badań – co najmniej raz na 2 lata przy wartości 0,2-0,5 powyżej NDN oraz co najmniej raz w roku, gdy przekracza 0,5.

Metody pomiaru hałasu w miejscu pracy

Aby wykonać szczegółowe i profesjonalne pomiary niezbędna jest specjalistyczna aparatura, a więc na przykład dozymetry hałasu. Taką znaleźć można między innymi w ofercie przedsiębiorstwa Hottinger Bruel & Kjaer Poland. Istnieje kilka metod pomiaru hałasu w miejscu pracy, które różnią się zarówno tym w jaki sposób są przeprowadzane, jak i wykorzystywanym do tego sprzętem.

Jeśli chodzi o strategie pomiarów, wyróżnia się: pomiary z podziałem na czynności (gdy jeden pracownik wykonuje kilka czynności), pomiary stanowiskowe (dotyczą grupy pracowników na określonym stanowisku), pomiary całodzienne (dotyczą grupy pracowników, którzy każdy wykonuje różne czynności w nieokreślonym czasie).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas