Artykuł sponsorowany Najważniejsze parametry przy cięciu laserem

Najważniejsze parametry przy cięciu laserem

Cięcie laserem jest postrzegane jako metoda niekonwencjonalna, choć bardzo precyzyjna. Znajduje w niej zastosowanie zjawisko cieplnego wpływu światła lasera na materiały nieprzezroczyste. Masowa produkcja detali dzięki laserowi jest niezwykle dokładna i powtarzalna, a przez to efektywna. Dowiedz się, jakie są najważniejsze parametry, na które należy zwrócić uwagę, aby ten proces spełnił oczekiwania.

 

Podstawowe parametry cięcia laserem

Efektywne cięcie laserem wymaga uwzględnienia kilku parametrów. Trzeba pamiętać przede wszystkim o:

  • gęstości mocy wiązki laserowej,
  • średnicy ogniska wiązki,
  • długości ogniskowej,
  • punktu przebicia,
  • rodzaju gazu obróbkowego,
  • ciśnienia gazu obróbkowego,
  • szczeliny cięcia,
  • prędkości cięcia.

Zapewnienie odpowiednich właściwości urządzenia wykorzystywanego do cięcia laserem przesądza o dokładności kształtowo-wymiarowej elementów.

 

Dobór gazu obróbkowego do cięcia laserem – jeden z kluczowych parametrów

 

Istotnym czynnikiem technologicznym, który ma wpływ na uzyskane efekty cięcia, jest właściwy dobór gazu obróbkowego. Stosowane obecnie gazy, z uwagi na wyjątkowe właściwości, są zalecane przez ich producentów do wybranych rodzajów materiału. I tak tlen lub powietrze, poza wyrzucaniem ciekłego materiału z obszaru cięcia, zwiększają jego prędkość. Powietrze jest ponadto chętnie stosowane ze względu na niski koszt, głównie w cięciu stali węglowych, materiałów niemetalicznych oraz w tych sytuacjach, gdy nie oczekuje się wysokiej jakości cięcia. Tlen sprawdza się doskonale w przypadku dążenia do uzyskania dużej precyzji. Azot znajduje zastosowanie w przypadku stali odpornych na korozję, aluminium i stopów niklu. Ciśnienie gazów obróbkowych wynosi na ogół od kilku do 800 kPa, zależnie od grubości materiału i jego rodzaju.

 

Szczelina cięcia

Operatory firmy Hydropol dążą w swojej pracy do tego, by szczelina cięcia była jak najwęższa. Pożądany efekty uzyskuje się tu poprzez wybór optymalnej dyszy gazowej, zwykle jej średnica wynosi do 0,75 do 3,0 mm. Nie bez znaczenia jest poprawne, ustawienie dyszy. Dobiera się ją według zasady: jak największy stosunek długości do średnicy.

 

Cięcie laserem uzależnione jest również od prędkości cięcia, która z kolei determinowana jest mocą wiązki, rodzajem i grubością materiału, średnicą dyszy.

 

Punkt przebicia jest momentem rozpoczęcia cięcia, który zależy od: wiązki, jej mocą, rodzaju i ciśnienia gazu. Niebagatelną rolę odgrywa gęstość mocy wiązki, która powinna wynosić ponad 104÷105 W/mm2, zależnie od rodzaju ciętego materiału.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas