Artykuł sponsorowany Kto może kierować wózkiem widłowym?

Kto może kierować wózkiem widłowym?

Wózki widłowe to pojazdy, które są stosowane do transportu rzeczy i materiałów o podwyższonej wadze na krótkich dystansach. Można je spotkać np. na lotniskach, halach produkcyjnych, magazynach i wszędzie tam, gdzie pożądana jest szybkość transportu oraz duża zwrotność. Dowiedz się, kto może kierować wózkiem widłowym i jakie powinien zdobyć uprawnienia.

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Praca w charakterze operatora wózka widłowego to odpowiedzialne zajęcie. Na barkach kierującego leży nie tylko dbanie o szybkie i bezpieczne przewiezienie materiału, ale też zapewnienie bezpieczeństwa innym pracownikom, wśród których wykonywane będą zadania transportowe.

Polskie prawo jasno wyznacza kryteria, którymi kierować powinni się pracodawcy, powierzając pracę operatora wózka widłowego. Są to między innymi: pełnoletność, aktualne uprawnienia do kierowania takimi pojazdami, odbycie szkolenia BHP, niezbędnych szkoleń i instruktaży, znajomość ryzyka pracy oraz aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwskazań do tego typu pracy– wymienia niezbędne formalne warunki ekspert z firmy IPZ.

Inną, lecz równie ważną kwestią, która jest brana pod uwagę przy rekrutacji na to stanowisko są predyspozycje osobowościowe kandydata. W dobrym interesie przedsiębiorstwa jest zatrudnianie osób, które potrafią pracować przy podwyższonym poziomie stresu i odpowiedzialności, cechują się dobrą koordynacją i precyzją w działaniu oraz są zdolne do podejmowania szybkich reakcji.

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Praca w charakterze operatora wózka widłowego to opłacalne zajęcie. Oprócz podstawowego wynagrodzenia kierowca może oczekiwać licznych benefitów w postaci na przykład dodatkowego ubezpieczenia, bonów czy szkoleń. Aby zostać pracować jako operator wózka widłowego, należy ukończyć kurs i zdać egzamin.

W Polsce istnieją dwie ścieżki uzyskania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi:

  • ukończenie kursu wewnątrzzakładowego – jest to rozwiązanie często proponowane przez pracodawców, którzy mają możliwość zorganizowania odpowiednich szkoleń. Często jednak zdobyte uprawnienia pozwalają na pracę na tym stanowisku jedynie w firmie, która zorganizowała szkolenie,
  • ukończenie szkolenia organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego – pracownik zdobywa urzędowo potwierdzony certyfikat, którym może posługiwać się na terenie Unii Europejskiej. Szkolenie to kończy się egzaminem, a uprawnienia przyznawane są bezterminowo.

Praca jako operator wózka widłowego to warta rozważenia ścieżka kariery zawodowej dla osób, które świetnie czują się za kierownicą, potrafią pracować w stresie i są gotowe zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas