Materiał Partnera Jakie wyróżnia się rodzaje wózków widłowych

Jakie wyróżnia się rodzaje wózków widłowych

Właściwą nazwą wózków widłowych dokładnie jest „wózek jezdniowy podnośnikowy”. Pojawienie się ich na rynku zrewolucjonizowało logistykę i pracę w magazynach, zakładach produkcyjnych, portach czy dużych gospodarstwach rolnych. Właśnie dlatego są tak popularne i rozpowszechnienie. Wraz z tym rozwinął się także sam rynek wózków widłowych, których teraz można znaleźć naprawdę wiele rodzajów. Dowiedz się, jakie istnieją podziały wózków widłowych.

Podział wózków widłowych

Podział wózków widłowych oferowanych w Polsce (przez takie firmy jak np. przedsiębiorstwo Krzysztofa Gałeckiego z Zawiercia) wyznacza norma PN-77/M-78100. W tej normie wyszczególniono trzy kryteria, według których można podzielić wózki jezdniowe podnośnikowe:

 • napęd,
 • cecha eksploatacyjna,
 • sposób kierowania.

W związku z tym wózki widłowe można dzielić ze względu na napęd na wózki:

 • elektryczne – sieciowe lub akumulatorowe,
 • spalinowe – silniki benzynowe, Diesla i inne,
 • inne.

Ze względu na cechę eksploatacyjną wyróżnia się wózki:

 • naładowne,
 • unoszące,
 • podnośnikowe,
 • ciągnikowe,
 • specjalne.

Za to pod względem sposobu kierowania wózki widłowe można podzielić na:

 • prowadzone,
 • podestowe,
 • z fotelem,
 • zdalnie sterowane.

Najwyraźniej samo określenie „wózek widłowy” okazuje się niewystarczające w perspektywie ogromu rynku produkcji tych maszyn. Z pewnością każdy wózek posiada funkcję podnoszenia i opuszczania wideł. Często też istnieje możliwość przechylania masztu do przodu i do tyłu.

Oczywiście istnieje także o wiele więcej kryteriów, według których można dokonać podziału wózków widłowych. Takich, jak:

 • dopuszczalna masa ładunku,
 • miejsce przeznaczenia (hala, teren, inne)
 • środki bezpieczeństwa.

Rodzaje wózków widłowych a uprawnienia do kierowania nimi

Bardzo ważny w pracy z wózkami widłowymi jest ich podział ze względu na uprawnienia, jakich potrzebujemy do poruszania się nimi. Zgodnie z podziałem dokonanym przez Urząd Dozoru Technicznego wyszczególnia się trzy kategorie operatorskie:

 • I WJO – uprawniające do wózków widłowych, także w tym specjalizowanych, takich jak ze zmiennym wysięgiem oraz z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
 • II WJO – o węższym zakresie możliwości, nieobejmujących wózków specjalizowanych,
 • III WJO – uprawniające jedynie do kierowania wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych.

Jest to o tyle ważne, że w przypadku, kiedy osoba prowadząca wózek widłowy nie posiadałaby wystarczających uprawnień, pracodawca mógłby zostać obciążony sporymi karami finansowymi. Warto brać to pod uwagę, jeśli zamierzamy wsiąść za koło wózka jezdniowego podnośnikowego.

Opracowanie:

Wózki Widłowe Gałecki Krzysztof

Zawiercie , Piłsudskiego 105 lok. 1

 • tel. 502 394 044

Podziel się