Materiał Partnera Jaka powinna być linia produkcyjna?

Jaka powinna być linia produkcyjna?

Rozpowszechniona w pierwszej połowie dwudziestego wieku produkcja liniowa wprowadziła liczne zmiany we wszystkich gałęziach przemysłu. To dzięki niej możliwa jest masowa produkcja, która obecnie jest podstawą światowej gospodarki. Jej główne atuty to wysokie tempo pracy oraz optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Linia produkcyjna jest zespołem stanowisk pracy, dlatego ogromny wpływ na jej wydajność ma odpowiedni projekt.

Najważniejsze cechy linii produkcyjnej

Planowanie produkcji jest zadaniem złożonym i wymaga zaangażowania specjalistów. Samo zaprojektowanie linii produkcyjnej, która będzie działać sprawnie, wydajnie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii oraz budowy maszyn przemysłowych. Powstały układ urządzeń, często również z udziałem pracowników fizycznych, odgrywa kluczową rolę w działaniach zakładu, przy jego tworzeniu nie można zatem pozwolić sobie na błąd. Pod uwagę wziąć należy przede wszystkim powierzchnię hali produkcyjnej oraz nasze potrzeby w zakresie jej elementów – między innymi to jakie stanowiska robocze mają ją tworzyć. Te będą bezpośrednio związane z profilem działalności firmy. Przy projektowaniu powinniśmy uwzględnić też przyszłość i zapewnić sobie możliwość rozbudowy systemu.

Jak wskazuje nazwa, linia technologiczna skonstruowana jest w taki sposób, aby produkt przebywał drogę, w trakcie której poddawany będzie kolejnym procesom. Często przesuwany jest z jednego etapu produkcji na kolejny przy użyciu specjalnej taśmy. Centrum Projekt oferuje różnego rodzaju urządzenia przeznaczone do wykorzystania w montażowych liniach produkcyjnych. Wśród przykładowych elementów podobnych układów wymienić możemy mechanizmy cięcia nożowego, wanny chłodzące, maszyny liczące kształtki czy maszyny do przepompowywania kleju. Wiele zakładów produkcyjnych potrzebuje jednak specjalistycznych stanowisk budowanych na zamówienie. Do takich należeć będą wszelkiego rodzaju maszyny do hartowania indukcyjnego oraz do paletyzacji.

Obsługa stanowisk zrobotyzowanych

Rośnie znaczenie, jakie w przemyśle mają nowoczesne technologie, a w szczególności roboty przemysłowe. Pod tą nazwą kryją się sterowane, programowalne, a przede wszystkim wielozadaniowe maszyny manipulacyjne, które w wielu zakładach zastąpiły ludzi w wykonywaniu uciążliwych, a niekiedy i niebezpiecznych obowiązków. Przypominają ludzkie ramię, ale mają szerszy od niego zasięg oraz swobodę ruchu. Stanowią one podstawę stanowisk zrobotyzowanych wyposażonych ponadto w urządzenia takie jak taśmociągi, podajniki, a także stanowiska kontrolne. Na tych ostatnich niezbędna jest obecność człowieka. Służą nie tylko programowaniu robota, ale też monitorowaniu jego pracy, ponieważ jak w przypadku każdej maszyny możliwe są tu różnego rodzaju awarie.

Zadania realizowane na stanowiskach zrobotyzowanych obejmować mogą między innymi tworzenie pojedynczych komponentów, lutowanie, spawanie, klejenie i lakierowanie elementów, a także pakowanie, taśmowanie czy paletyzację ładunków. Należy bowiem zaznaczyć, że linia produkcyjna to nie tylko działania związane bezpośrednio z produkcją, ale całym procesem – od przyjęcia materiału albo surowca po jego pakowanie i przygotowanie do transportu lub magazynowania. Wszechstronność robotów przemysłowych sprawia, że coraz częściej spotkać można linie technologiczne w całości zautomatyzowane. Nie bez znaczenia są tu też korzyści takie jak zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu związanych z nią kosztów.

Opracowanie:

Centrum Projekt sp. z o.o.

Wrocław , Długosza 48

Podziel się