Artykuł sponsorowany Jak wykonywane są pomiary akustyczne w środowisku?

Jak wykonywane są pomiary akustyczne w środowisku?

Hałas to nic innego jak zbyt głośne, uciążliwe w odbiorze, a nawet szkodliwe dla zdrowia i komfortu ludzi dźwięki, które wydawane są przez środki transportu drogowego, maszyny i urządzenia, a także przez całe budynki. Nic zatem dziwnego, że obecnie istnieje cały dział specjalizujący się w zarządzaniu dźwiękami m.in. w przestrzeniach urbanistycznych, co pozwala wdrażać odpowiednie strategie ochronne. By móc je opracować, ważne jest wykonanie pomiarów akustycznych metodą map hałasu.

Po co wykonywane są pomiary hałasu?

Hałas ma wiele definicji, a jedną z nich opracowała Międzynarodowa Organizacja Pracy, uznając, że jest to każdy dźwięk mogący doprowadzić do utraty słuchu lub mogący wywołać inne niepożądane skutki zdrowotne. Zalicza się do nich również długotrwałe rozdrażnienie odbiorcy czy wpływanie na jego koncentrację i samopoczucie. By tego uniknąć, ważne jest wykonywanie pomiarów hałasu, które pozwalają opracowywać odpowiednie strategie ochrony danego obszaru przed szkodliwymi i intensywnymi dźwiękami. Dotyczy to zarówno przestrzeni mieszkalnych, jak i przemysłowych oraz tych nienaruszonych ręką człowieka.

Dopuszczalne normy hałasu a polskie normy

Przez hałas należy rozumieć przede wszystkim dźwięki w granicach częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, a  ich sztuczne generowanie – czyli dźwięki, które nie są wydawane przez naturę – jest objęte normami. Mowa o dopuszczalnych poziomach hałasu, które określane są wskaźnikami hałasu:

  • LDWN, 
  • LN, 
  • LAeq, 
  • LAeQ N. 

Zostały one zróżnicowane dla odmiennych terenów z uwzględnieniem pory dnia, typu budynku czy rodzaju prowadzonej działalności. Inne dopuszczalne normy są zatem ustalone dla zabudowy mieszkalnej, a inne dla szpitali, domów opieki społecznej czy uzdrowisk. Dla przykładu dopuszczalny poziom hałasu na terenie w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców wynosi 68 dB w przedziale czasowych szesnastogodzinnym. Tabelę z innymi poziomami można zaś znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [link].

Kiedy pomiary akustyczne w środowisku są ważne?

Pomiary akustyczne w środowisku ważne są po to, by w odpowiedni sposób informować społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem. Ponadto dzięki nim można tworzyć i aktualizować programy ochrony środowiska przed hałasem, a także tworzyć nowe strategie przeciwdziałania. Wskaźniki hałasu uzyskane poprzez pomiary mają również znacznie dla prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Ważne są one też przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co to oznacza?

Pomiary akustyczne bezsprzecznie ważne są przy budowie osiedli mieszkaniowych – np. przy lasach – biurowców w centrach miast, autostrad i dróg, a także zakładów przemysłowych na obszarach zamieszkanych przez ludzi. Istotne są one też przy różnych czasowych pracach np. remontach czy modernizacjach infrastruktury energetycznej w miastach. Dobrym przykładem tego, jak ważne jest stałe zarządzanie hałasem, są również lotniska. To między innymi one monitorują wskaźniki hałasu metodą map akustycznych. Czym one są?

Monitorowanie hałasu metodą map hałasu

Monitorowanie hałasu metodą map akustycznych to nic innego jak wykonywanie stałych pomiarów akustycznych wraz z obliczeniami, raportami oraz prognozami rozprzestrzeniania się dźwięków na danym terenie. Możliwe jest to dzięki specjalnym zestawom do zarzadzania hałasem w środowisku, które dostarcza w wysokiej klasie firma HOTTINGER BRUEL & KJAER. O jakich rozwiązaniach technologicznych mowa?

Monitorowanie hałasu możliwe jest przy użyciu specjalistycznego osprzętu, a także oprogramowania. Obecnie do pomiarów akustycznych wykorzystywane są systemy stacjonarne, mobilne i przenośne – specjalne terminale oraz mikrofony wszech-pogodowe. By móc jednak zarządzać pozyskiwanymi danymi, ważne są również specjalne systemy informatyczne, wśród których wysoką jakością wyróżnia się Noise Sentinel. To on pozwala tworzyć mapy hałasu, zbierając dane z terminali, w odpowiedni sposób je przetwarzając, a także tworząc szczegółowe plany rozkładu dźwięków na danym obszarze. Taki system często współpracuje z dodatkowymi programami komputerowymi, w tym z:

  • Oprogramowaniem PREDICTOR-LIMA – pozwala stworzyć mapę hałasu dla różnego typu źródeł dźwięku. Pozwala on też wykonać analizę środowiskową i prognozowania.
  • Oprogramowanie ACUSTIC DETERMINATOR – służy to wykonywania obliczeń mocy akustycznej różnych źródeł i to według restrykcyjnych norm ISO 8297 i ISO 3744. Analizy wykonywane są na podstawie pomiarów poziomu dźwięku.
  • Oprogramowanie PREDICTOR ANALYST – pozwala organizować, gromadzić, przetwarzać i przeglądać mapy hałasu o funkcjonalności podobnej do systemów GIS. Program umożliwia też publikację map akustycznych. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas