Artykuł sponsorowany Gdzie są wykorzystywane różne rodzaje koksu? Wysokiej jakości koks w ofercie firmy Węglohut

Gdzie są wykorzystywane różne rodzaje koksu? Wysokiej jakości koks w ofercie firmy Węglohut

Koks jest do dziś często stosowany ze względu na wysoką czystość paliwa i wydajność. Produkowany jest ze względu na swoje właściwości odmienne od konwencjonalnego węgla i znajduje szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych, elektrowniach cieplnych i zakładach przemysłowych. Firma Węglohut to profesjonalny dostawca koksu opałowego, metalurgicznego, wielkopiecowego i odlewniczego. Dowiedz się, jakie są rodzaje koksu i jakie mają zastosowanie.

Charakterystyka koksu opałowego

Koks jest substancją otrzymywaną w wyniku spalania węgla kamiennego w bardzo wysokich temperaturach w koksowniach z wykorzystaniem gazów spalinowych.. Podczas koksowania węgla dochodzi do skutecznego odgazowania, po którym powstają określone produkty i produkty uboczne, takie jak smoła i gaz koksowniczy. Jak informuje pracownik firmy Węglohut:

Proces ten sprawia, że węgiel w koksie jest chemicznie czystszy niż węgiel przed przeróbką. Usuwa on wiele zanieczyszczeń, takich jak nadmiar gazów, cieczy, substancji organicznych i siarki. Koks opałowy zawiera 90-98% węgla pierwiastkowego i jest znacznie lepszym materiałem opałowym niż węgiel kamienny.

Koks opałowy występuje w postaci dużych brył o nieregularnym kształcie. Oprócz węgla podstawowego koks zawiera jedynie pozostałości gazu koksowniczego i niewielką ilość materiału pochodzącego z rozkładu węgla. Oznacza to, że jest on mniej zanieczyszczający niż węgiel. Koks opałowy nie zawiera smoły, więc nie zanieczyszcza środowiska i nie dymi jak węgiel. Koks ma też wyższą wartość opałową, dłużej się pali i może dłużej utrzymywać wysoką temperaturę. Wytwarza 20-30% więcej ciepła niż węgiel.

Koks odlewniczy, metalurgiczny i wielkopiecowy

Koks odgrywa również bardzo ważną rolę w procesach przemysłowych. Koks wielkopiecowy, metalurgiczny i odlewniczy są szeroko stosowane w przemyśle. Dzięki koksowi odlewniczemu możliwa jest produkcja wysokiej jakości stop żelaza i metali kolorowych, takie jak cyna, cynk, miedź i ołów. Stosuje się go również w produkcji wełny szklanej oraz wełny mineralnej, która służy do izolacji wapna palonego i bazaltu. Każdy z wymienionych rodzajów koksu odnajdziemy w ofercie firmy Węglohut.

Z kolei w przemyśle stalowym wykorzystuje się koks wielkopiecowy, który pomaga w przetwarzaniu rudy żelaza na surówkę. Wytwarza on ciepło niezbędne do ogrzania surowców w piecu oraz zapewnia optymalną przepuszczalność gazów w każdym sektorze wielkiego pieca. Ten rodzaj koksu pełni rolę paliwa i środka chemicznego w przemyśle ciężkim. Zadaniem koksu wielkopiecowego jest optymalizacja procesu metalurgicznego i zwiększenie wydajności. Odgrywa ważną rolę w produkcji żelazostopów i jakości produktu końcowego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas