Materiał Partnera Gazy techniczne i ich wykorzystanie w różnych branżach przemysłowych

Gazy techniczne i ich wykorzystanie w różnych branżach przemysłowych

Gazy techniczne to – jak sama nazwa sugeruje – substancje w stanie gazowym, znajdujące użytek w różnych gałęziach przemysłu. Sprzedawane w butlach, mają postać skroploną. Do standardowo wykorzystywanych gazów technicznych zaliczamy m.in. acetylen, tlen, azot wodór, argon, krypton, ksenon, neon, hel, dwutlenek węgla, propan oraz propan-butan. Oprócz czystych, jednolitych gazów spotykamy mieszanki kalibracyjne, chłodziwa i inne mieszaniny tworzone na zamówienie. Służą one do wielu specjalistycznych zastosowań.

Przemysłowe wykorzystanie gazów technicznych

Jak już wspomnieliśmy, gazy techniczne są wykorzystywane w przemyśle. Chodzi przede wszystkim o szeroko pojęte procesy produkcyjne, w tym przemysłowe syntezy chemiczne.

Syntezy prowadzą do wytworzenia nowych związków i produktów użytkowych. Przykładowo, te bazujące na acetylenie pomagają w uzyskaniu aldehydu octowego, akrylonitrylu, chlorku i octanu winylu oraz alkoholu etylowego, z których większość stanowi składniki tworzyw sztucznych. Gazy szlachetnie czyli helowce, są natomiast wykorzystywane w technologiach laserowych i kriotechnice, a także przy wypełnianiu żarówek i jarzeniówek. Z metanu powstaje amoniak, alkohol metylowy i acetylen, stosowany w branży spawalniczejobjaśnia ekspert firmy Fenix z Krakowa, wyspecjalizowanej w sprzedaży gazów technicznych.

Inne przykłady zastosowań gazów technicznych

Z gazów technicznych chętnie korzysta również chłodnictwo. Szczególnie pożądane są mieszanki gazowe, umożliwiające utrzymanie niskich temperatur. Pozyskamy je z łatwością, składając zamówienie w specjalistycznej firmie, takiej jak wzmiankowany wcześniej Fenix. W chłodzeniu wykorzystuje się m.in. ciekły azot, ditlenek wodoru oraz freony (wycofane uprzednio z użycia). Gdzie jeszcze spotkamy gazy techniczne? W spawalnictwie (acetylen, tlen, wodór), medycynie (tlen), energetyce (etan, propan, butan). Spore znaczenie dla wartości użytkowej danego gazu ma jego klasa czystości. Najwyższa klasa czystości jest niezbędna w skomplikowanych procesach laboratoryjnych oraz wymienionej już przez nas technice laserowej. Z uwagi na rozmaitość gazów i sposoby ich stosowania, każdorazowy zakup warto skonsultować ze specjalistą. Stanowczo zabronione jest tworzenie mieszanek na własną rękę! Eksperymenty bez nadzoru fachowego mogą skutkować konsekwencjami z narażeniem życia i zdrowia, włączając w to eksplozje i inne bardzo poważne wypadki.

Podziel się