Artykuł sponsorowany Eko-Instal: Kanalizacja deszczowa - jak działa i czy warto ją posiadać?

Eko-Instal: Kanalizacja deszczowa - jak działa i czy warto ją posiadać?

Coraz częstsze ekstremalne zjawiska atmosferyczne stawiają nowe wyzwania związane z gospodarką wodną. Właściwe zarządzanie wodami opadowymi ma znaczenie dla ochrony środowiska, infrastruktury oraz komfortu życia. W tym kontekście nowoczesne systemy kanalizacji deszczowej, wykonane profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi normami, odgrywają istotną rolę. Razem ze specjalistą z Eko-Instal przyjrzymy się bliżej tematyce kanalizacji deszczowej.

Funkcje kanalizacji deszczowej

Głównym zadaniem kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie nadmiaru wody opadowej z terenów zurbanizowanych w sposób kontrolowany i bezpieczny dla ludzi oraz infrastruktury. Systemy te zapobiegają powodziom i zatorom wodnym, które mogą prowadzić do uszkodzeń budynków, dróg czy innych obiektów. Ponadto, odpowiednio zaprojektowane kanalizacje deszczowe minimalizują ryzyko erozji gleby oraz zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Rodzaje kanalizacji deszczowej

W zależności od potrzeb i warunków lokalnych, wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kanalizacji deszczowej – systemy otwarte oraz zamknięte. Systemy otwarte opierają się na rowach, kanałach czy zbiornikach retencyjnych, które gromadzą i odprowadzają wodę opadową na powierzchni terenu. Tego typu rozwiązania są często stosowane na obszarach o niskiej zabudowie oraz w miejscach o dużej przepustowości gruntu.

Systemy zamknięte natomiast wykorzystują rury i studnie kanalizacyjne, które ukryte są pod ziemią. Woda opadowa jest zbierana przez wpusty uliczne oraz przyłącza dachowe, a następnie transportowana do miejsca odprowadzenia, takiego jak rzeka czy zbiornik retencyjny. Systemy te są powszechnie stosowane w miastach i na terenach o wysokiej intensywności zabudowy.

Retencjonowanie wody deszczowej

W Krakowie obowiązuje system retencjonowania wód deszczowych. W związku z tym, odprowadzanie deszczówki wymaga opracowania kompleksowego projektu, budowy zbiornika retencyjnego oraz zastosowania regulatora przepływu w osobnej studni betonowej. Realizacja takiego przedsięwzięcia wiąże się z wysokimi kosztami. Cały proces jest koordynowany i kontrolowany przez oddział ZDMK - jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Firma Eko-Instal, która oferuje kompleksowe usługi związane z tym systemem, począwszy od przygotowania projektu aż po jego odbiór.

Znaczenie profesjonalnego wykonania

Aby system kanalizacji deszczowej spełniał swoje funkcje w sposób efektywny i trwały, niezbędne jest jego profesjonalne wykonanie, przez firmy takie jak Eko-Instal. Obejmuje to zarówno właściwe zaprojektowanie, jak i montaż poszczególnych elementów systemu. Ważne jest, aby uwzględnić lokalne warunki hydrologiczne, geologiczne oraz klimatyczne, a także przewidywane zmiany wynikające z procesów urbanizacji czy zmian klimatu.

Warto również pamiętać o regularnym konserwowaniu i monitorowaniu systemu kanalizacji deszczowej, aby wykryć ewentualne uszkodzenia czy niedomagania na wczesnym etapie. Tylko wtedy możemy być pewni, że nasza kanalizacja deszczowa będzie działać sprawnie przez wiele lat, chroniąc nasze miasta i osiedla przed skutkami ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas