Artykuł sponsorowany Co warto wiedzieć o wywozie odpadów budowlanych?

Co warto wiedzieć o wywozie odpadów budowlanych?

Budowa czy remont domu nie kończą się z momentem wstawienia mebli do wykończonego wnętrza. Konieczne jest także uporządkowanie terenu wokół budynku i właściwe zagospodarowanie powstałych podczas inwestycji odpadów. Większość z nich bowiem stanowi zagrożenie dla środowiska i musi zostać właściwie zutylizowana. Warto o tym pamiętać, ponieważ w przeciwnym wypadku narażamy się na kary pieniężne.

Wywóz odpadów budowlanych zgodny z prawem

Do obowiązków inwestora należy dopilnowanie, by po zakończeniu prac budowlanych czy remontowych powstałe odpady takie jak gruz lub ziemia zostały bezpiecznie przewiezione na właściwe miejsce składowania lub przekazane do powtórnego przetworzenia. W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej zadanie to spada na właściciela budynku. Może on uzgodnić kwestię wywozu odpadów z przedsiębiorstwem budowlanym, które zaangażowano do realizacji inwestycji, niektóre firmy bowiem oferują także uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac. Innym rozwiązaniem jest zlecenie odbioru i wywozu gruzu specjalistom zajmującym się profesjonalną gospodarką odpadami.

Przy wyborze warto natomiast kierować się przede wszystkim certyfikatami, jakie dana firma jest w stanie przedstawić na potwierdzenie jakości oferowanych usług. Odpady budowlane wymagają odpowiedniego podejścia oraz użycia nowoczesnego sprzętu, który pozwoli pozbyć się ich z działki sprawnie i bezpiecznie. Pamiętajmy, że nie unikniemy tego – gruz i inne pozostałości prac remontowych nie mogą trafić na śmietnik, ponieważ opłata śmieciowa nie pokrywa ich przewozu czy utylizacji. Ponadto ze względu na obecność niebezpiecznych substancji muszą one jak najszybciej zostać poddane unieszkodliwieniu, o czym bardziej szczegółowo w dalszej części. Warto wiedzieć, że przepisy nakazują, by powstałe podczas trwania budowy lub remontu odpady doraźnie przechowywać w specjalnych kontenerach albo workach, nim zostaną wywiezione przystosowanymi do ich transportu pojazdami.

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Wśród odpadów budowlanych znajdziemy takie, które mogą z powodzeniem zostać poddane recyklingowi. Do takich zaliczymy przede wszystkim elementy stalowe oraz metalowe, a także różnego rodzaju folie czy drewno. Gruz, cegły oraz dachówki mogą być ponadto użyte przy innej inwestycji jako podbudowa, natomiast wapno, cement lub gips znajdą zastosowanie w ogrodnictwie. Jednak jak podkreśla firma Korona, istnieje jeszcze grupa odpadów, która wymaga utylizacji w odpowiednim zakładzie, który dysponuje parkiem maszynowym przystosowanym do obróbki niebezpiecznych substancji. Unieszkodliwienia zgodnie z przepisami wymagają wełna mineralna, papa dachowa oraz rozmaite farby czy lakiery wykorzystywane w budownictwie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas