Artykuł sponsorowany Certyfikacja jako ważny aspekt jakości pyłomierzy

Certyfikacja jako ważny aspekt jakości pyłomierzy

Pyłomierze są urządzeniami pomiarowymi, które umożliwiają dostęp do danych o jakości powietrza i skali jego zanieczyszczenia. Najczęściej stosowane są w przemyśle – gałęziach obejmujących transport oraz obróbkę metodą polerowania i szlifowania. Monitorowanie jakości powietrza certyfikowanym pyłomierzem daje możliwość rozpoznania źródeł zanieczyszczeń. Pozwala także w odpowiedni sposób przeciwdziałać im, m.in. w wyniku kontroli emisji szkodliwych pyłów w zakładach przemysłowych. Jakie są zalety certyfikowanych pyłomierzy?

Zalety certyfikowanych pyłomierzy

Wzmożona emisja zanieczyszczeń i pyłów to wynik dymu i spalin, które obniżają jakość powietrza. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w dużych miastach, ponieważ właśnie tam ciągła emisja zanieczyszczeń sąsiaduje z niedostateczną ilością drzew, których obecność wpływa na oczyszczanie powietrza. Specjalistyczne certyfikowane pyłomierze pozwalają szybko określić stężenie PM2.5/PM10 w wybranych miejscach. Systemy certyfikacji stanowią jedną z najpopularniejszych metod oceny obiektów pod kątem ich oddziaływania na środowisko. Certyfikowane pyłomierze pozwalają stwierdzić, że nie został przekroczony dopuszczalny poziom stężenia PM2.5/PM10 zgodnie z normami i przepisami.

Certyfikowane pyłomierze wyróżniają się działaniem dopasowanym do konkretnych potrzeb użytkowników. W zależności od wymagań można zdecydować się na zakup urządzenia przenośnego lub stacjonarnego. Wśród takich rodzajów znajduje się m.in. specjalny pyłomierz zaprojektowany do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. W przemyśle wykorzystuje się także precyzyjne pyłomierze, które umożliwiają nieustanne monitorowanie stężenia pyłów w kanalizacji oraz kominach przemysłowych. Taki sprzęt warto dodatkowo uzupełnić o monitor nieszczelności, który pozwoli błyskawicznie zorientować się, gdy komin lub kanał zostanie uszkodzony. Inne rodzaje pyłomierzy zostały zaprojektowane do współpracy z urządzeniami, które informują o wzroście zapylenia.

Dlaczego warto używać certyfikowanych pyłomierzy?

Ochrona środowiska wymaga dokładnej rejestracji i pomiarów emisji pyłów. Cząsteczki pyłów zwłaszcza w zakładach przemysłowych mają znaczący wpływ na ludzi i przyrodę. Dzięki certyfikowanym pyłomierzom można sprawdzić, czy zanieczyszczenia i stężenie pyłów w danym miejscu nie przekroczyło dopuszczalnych norm. Spalanie w nieodpowiednich warunkach może prowadzić do powstawania ogromnych ilości popiołów i lotnych cząsteczek stałych. Brak kontrolowania ich stężenia grozi zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a nawet zatruciem ludzi.

Jak mówi ekspert z firmy ATMOSERVICE oferującej sprzedaż certyfikowanych pyłomierzy: Zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska, każda osoba prowadząca instalację oraz użytkownicy instalacji urządzeń mają obowiązek dokonywania okresowych pomiarów. W przypadku znacznych ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska istnieje także konieczność dokonywania ciągłych pomiarów. Pomiary ciągłe lub okresowe wykonywane są dla źródeł wymagających pozwolenia na wprowadzenie gazów, lub pyłów do powietrza. Są to m.in. silniki diesla o mocy cieplnej powyżej 1 MW i instalacje, dla których określono standardy emisji w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw i urządzeń spalania.

Certyfikowane pyłomierze to urządzenia, które gwarantują, że przeprowadzone pomiary będą zgodne z normami i przepisami prawa. Aby mieć pewność, że elementy odpowiednio działają, warto wybierać profesjonalne firmy oferujące sprzedaż certyfikowanych pyłomierzy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas