Materiał Partnera
Charakterystyka żwiru filtracyjnego

Charakterystyka żwiru filtracyjnego

Woda jest źródłem życia dla wszystkich organizmów żywych, w tym dla człowieka. O ile bez jedzenia ludzie mogą wytrzymać przez trzy tygodnie, o tyle bez tego cennego płynu - jedynie przez trzy dni. Dlatego woda powinna być naszym codziennym towarzyszem. Trzeba wiedzieć, że nie zawsze jest zdatna do picia od razu po jej wydobyciu. Z tego względu konieczne jest uzdatnianie wody, do którego wykorzystuje się m.in. żwir filtracyjny.

Co to jest uzdatnianie wody?

Zacznijmy od tego, czym jest uzdatnianie wody. Jest to proces mający na celu poprawę jakości wody. Dzięki temu będzie spełniać określone standardy, a zatem będzie się również nadawać do picia. Jakie substancje może zawierać woda przez uzdatnieniem? Są to oczywiście zarówno korzystne, jak i niekorzystne związki. Do tych niekorzystnych zaliczają się wirusy, grzyby, glony i zanieczyszczenia, również chemiczne. Substancjami korzystnymi są z kolei głównie składniki mineralne. Proces uzdatniania pozwala pozbyć się złych elementów i sprawić, że woda będzie nam służyć, a nie szkodzić. Proces uzdatniania składa się z następujących etapów:

  • napowietrzanie, którego celem jest natlenienie wodę i usunięcie rozpuszczonych w niej niekorzystnych gazów,
  • filtrowanie - na złożu filtracyjnym albo przez zastosowanie metody odwróconej osmozy, co pozwala na odseparowania niekorzystnych dla organizmu substancji,
  • dezynfekcja, eliminująca składniki chorobotwórcze,
  • zmiękczanie - głównie w sytuacji, gdy wodę wykorzystuje się do celów przemysłowych.

Jak przed chwilą wspomnieliśmy, w procesie uzdatniania wody bardzo przydatne są różnego rodzaju złoża, w tym żwir filtracyjny.

Do czego służy żwir filtracyjny?

Żwir filtracyjny jest złożem, który jest wykorzystywany w procesie uzdatniania wody. Powinien być najlepszej jakości i charakteryzować się wysoką jednorodnością ziaren. Ponadto, wymaganymi od niego cechami jest odporność na ścieranie oraz powstawanie uszkodzeń mechanicznych. Tylko taki żwir filtracyjny, uzyskany od profesjonalnych firm zajmujących się nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu oczyszczania wody, spełnia wymagania i jest możliwy do eksploatowania przez długi czas. Ponadto, żwir filtracyjny odpowiedni do wykorzystania w procesie uzdatniania odznacza się wysoką zawartością krzemionki oraz niewielką zawartością tlenku wapniowego i magnezowego. Równie niewysoka ma być zawartość aktywnego żelaza, a także związków siarki oraz zanieczyszczeń organicznych. Jedynie takie cechy żwiru filtracyjnego mogą gwarantować, że oczyszczana dzięki niemu woda nie zmieni swojego koloru ani smaku. Atestowany żwir filtracyjny może zostać użyty w jedno- oraz wielowarstwowych stacjach stworzonych do uzdatniania wody pitnejmówi nasz rozmówca z firmy STYLBUD w Warszawie. Dbajmy o czystą, zdrową wodę, ponieważ jest największym skarbem ziemi.

Podziel się