Artykuł sponsorowany Operat szacunkowy – najważniejsze informacje

Operat szacunkowy – najważniejsze informacje

Operat szacunkowy to urzędowy dokument, w którym określa się wartość rynkową lub odtworzeniową nieruchomości. Może zostać sporządzony wyłącznie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Operaty szacunkowe mają ujednoliconą, określoną w przepisach prawnych formę. Wyjaśniamy, co powinien zawierać prawidłowo sporządzony operat szacunkowy oraz jak długo zachowuje on ważność.

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony operat szacunkowy?

Operat szacunkowy musi mieć formę pisemną i zawierać ściśle określone przepisami prawa elementy. Układ treści w operacie jest ujednolicony i obowiązuje na terenie całego kraju. W operacie muszą znaleźć się informacje istotne dla wykonania rzetelnej wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca opisuje m.in. wykorzystaną podstawę prawną, określa uwarunkowania wykonanych czynności, przestawia rozwiązania merytoryczne oraz tok obliczeń i podaje końcowy wynik swojej pracy wraz z uzasadnieniem.

Podstawą jest określenie przedmiotu oraz zakresu wyceny. Niezbędne jest również wskazanie celu wykonywania operatu. Rzeczoznawca musi podać podstawowe dane związane z przedmiotem wyceny, określić ich źródło, jak również zdefiniować przeznaczenie nieruchomości. Jego zadaniem jest określenie dat, które będą istotne dla szacowania wartości nieruchomości – daty na jaką określa się wartość, daty oględzin oraz daty sporządzenia operatu. W operacie szacunkowym musi znaleźć się także szczegółowy opis aktualnego stanu nieruchomości. Rzeczoznawca ma obowiązek przeprowadzić wnikliwą analizę i przedstawić szczegółową charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym realizowanej wyceny.

Do operatu szacunkowego w razie potrzeby powinny zostać dołączone wszystkie ważne dokumenty, które zostały wykorzystane do jego sporządzenia.

Sporządzenie operatu szacunkowego warto jest powierzyć profesjonalistom. Godną polecenia firmą jest Dumon. Wycena nieruchomości Warszawa. Rzeczoznawca majątkowy, która oferuje rzetelne wyceny działek, mieszkań i innych nieruchomości zlokalizowanych na terenie stolicy i okolic.

Jak długo operat szacunkowy zachowuje ważność?

Operat szacunkowy może być wykorzystywany wyłącznie do celów, do jakich został sporządzony. Dokument zachowuje ważność przez 12 miesięcy od widniejącej na nim daty sporządzenia. Aktualność operatu może potwierdzić rzeczoznawca majątkowy, który go napisał. Zdarza się, że na skutek zmiany istotnych elementów uwzględnionych w operacie, wymaga on szybszej aktualizacji. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter