Materiał Partnera Na czym polega zarządzanie i administrowanie nieruchomościami?

Na czym polega zarządzanie i administrowanie nieruchomościami?

Coraz większa liczba właścicieli mieszkań, apartamentów, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów komercyjnych, decyduje się na zatrudnienie profesjonalistów, którzy zajmują się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Dlaczego? Ponieważ w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani i często nie mamy czasu lub też odpowiedniej wiedzy do podjęcia się tak wymagającego zadania. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie ono polega i jaki zakres obowiązków mają specjaliści z tej dziedziny. 

Czym różni się administrowania nieruchomościami od zarządzania?

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym różni się administrowanie nieruchomościami od zarządzania nimi. Administrowanie nieruchomościami polega na dbaniu o bieżące sprawy związane z obsługą ich, czyli np. naprawianie awarii, sprzątanie czy zajmowanie się opłatami czynszowymi. Natomiast zarządzanie nieruchomościami obejmuje zdecydowanie większą liczbę zadań, do których zalicza się m.in. nadzór nad kwestami ekonomiczno-finansowymi, bezpieczeństwem, stanem technicznym budynków i częściami wspólnymi. Wszystkie wymienione obowiązki zostaną omówione szczegółowo w następnym akapicie. 

Jaki jest zakres obowiązków zarządcy i administratora nieruchomości?

Na profesjonalne administrowanie i zarządzanie nieruchomościami składa się szereg czynności, do których zalicza się m.in. prowadzenie ksiąg obiektów i urządzeń, dbałość o dokonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych; weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji związanej z lokalami, właścicielami lokali i najemcami; opracowywanie projektu planu ekonomiczno-finansowego i planu remontów; gromadzenie ofert na ubezpieczenie budynków, zaplanowane prace konserwatorskie i remontowe, przygotowywanie przetargów, przygotowywanie do podpisu umów wg wskazań Zarządu, nadzorowanie wykonywania prac, uczestnictwo w odbiorach i weryfikacja faktur za wykonane prace pod względem merytorycznym; dbałość o stan dokumentacji technicznej osiedla;  nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na osiedlu; nadzorowanie dostawców mediów; egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi urządzeń i wykonanych prac; rozliczanie wszystkich niezbędnych kosztów; doręczanie naliczeń eksploatacyjnych i innej korespondencji do właścicieli oraz przyjmowanie zgłoszeń o awariach; nadzorowanie i egzekwowanie usług konserwacyjnych w częściach wspólnych oraz inne działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Czym powinien charakteryzować się dobry zarządca nieruchomościami?

Firma Ata, która specjalizuje się w tej dziedzinie, doskonale wie, że dobry zarządca nieruchomościami musi posiadać uprawnienia i licencje do wykonywania tego zawodu oraz duże doświadczenie. Zatrudnia ona samych odpowiednio wykwalifikowanych fachowców, którzy doskonale wiedzą jak radzić sobie w sytuacjach podbramkowych. Poza tym dysponują oni siecią kontaktów do różnych usługodawców, którzy mogą być potrzebni podczas różnych prac eksploatacyjnych. Powierzając im swoją nieruchomość, mamy pewność, że jest ona w dobrych rękach

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas