Materiał Partnera Jakie elementy bierze się pod uwagę, wykonując wycenę nieruchomości gruntowej

Jakie elementy bierze się pod uwagę, wykonując wycenę nieruchomości gruntowej

Na wartość nieruchomości gruntowej wpływ ma wiele czynników. Jeżeli chcemy mieć realny obraz sytuacji, najlepiej zdać się na rzeczoznawcę, który uwzględni je wszystkie. Realna ocena wartości gruntu pozwala racjonalnie zarządzać swoim majątkiem i nie dać się oszukać przy kupnie.  Co jest brane pod uwagę przy wycenie nieruchomości gruntowej przez rzeczoznawcę?

Czemu służy wycena nieruchomości?

Na powierzenie wyceny nieruchomości rzeczoznawcy decydujemy się najczęściej wtedy, kiedy potrzebujemy precyzyjnej informacji na temat tego, ile możemy za nią otrzymać, a więc na potrzeby transakcji kupna lub sprzedaży, zabezpieczenia kredytu czy podziału spadku. Do sytuacji, w których potrzebujemy wyceny nieruchomości gruntowej, zaliczają się także: postępowanie skarbowo-podatkowe, postępowanie przed sądami, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, konieczność wniesienia opłat adiacenckich i planistycznych czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Wycena nieruchomości gruntowej daje nam pełny i realny ogląd naszej sytuacji majątkowej, a jeżeli chcemy kupić grunt – pozwala nie dać się oszukać.

Przy wycenie określa się nie tylko wartość rynkową nieruchomości, ale też wartości odtworzeniową oraz katastralną i ewentualnie inne, o ile przewidują je przepisy.

Co bierze się pod uwagę przy wycenie nieruchomości gruntowej?

Aby ocenić wartość nieruchomości gruntowej, należy przeanalizować dokumenty: księgę wieczystą, wypisy z ewidencji gruntów, zapisy kartograficzne i geodezyjne – i na tej postawie ocenić rodzaj gruntu. Grunty rolne, budowlane oraz inwestycyjne różnią się bowiem ceną.

Kiedy już znane jest przeznaczenie gruntu, należy wziąć pod uwagę jego powierzchnię, ale też kształt – może się zdarzyć, że np. działka jest zbyt wąska, aby postawić na niej komfortowy dom.

Liczy się nie tylko rozmiar działki, ale też jej usytuowanie. Czy jest dobrze skomunikowana z punktami usługowymi? Czy okolica jest bezpieczna? O tym, jak wielkie ma to znaczenie, można się przekonać, porównując oferty nieruchomości w poszczególnych częściach tego samego miasta, nawet w podobnej odległości od jego centrum, lecz w rejonach o odmiennym charakterze

Kolejny czynnik to demografia. Im bardziej ludna okolica, tym droższe – bo bardziej atrakcyjne – działki. Jeżeli działka jest przeznaczona pod inwestycję, bardzo ważne będą czynniki gospodarczo-rynkowe: możliwość podjęcia określonej działalności na danym terenie czy obecność konkurencji.

To tylko niektóre z elementów wpływających na wartość nieruchomości gruntowej. Te i pozostałe uwzględni w rzetelnej wycenie www.taksator.info.

Podziel się