Materiał Partnera Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości jest sposobem na poznanie wartości rynkowej danej nieruchomości. Przygotowanie operatu szacunkowego, popularnie zwanego też wyceną, wymaga jednak przygotowania pewnych dokumentów. Dzięki nim rzeczoznawca będzie mógł określić wartość nieruchomości. Jakie konkretnie dokumenty są potrzebne do przygotowania wyceny? Kto powinien zająć się ich kompletowaniem?

Dokumenty, których potrzebuje rzeczoznawca do wyceny działki niezabudowanej

Jak mówi nam ekspert, rzeczoznawca majątkowy – pośrednik w obrocie nieruchomościami Krzysztof Jasiński, w pracy rzeczoznawcy dokumenty odgrywają bardzo ważną rolę, pozwalają mu bowiem na przygotowanie kompleksowej wyceny. Operat szacunkowy wymaga udostępnienia co najmniej kilku dokumentów, inaczej będzie on niekompletny.

Jakie dokumenty są wykorzystywane do wyceny, kiedy mowa o działce gruntowej, która nie jest zabudowana budynkami lub budowlami? W takiej sytuacji należy podać lub ustalić numer księgi wieczystej prowadzonej dla wycenianej nieruchomości oraz dane z ewidencji gruntów, w tym przede wszystkim numer ewidencyjny działki oraz miejscowość, w której jest ona położona. Poza tym niekiedy konieczny jest dokument mówiący o podstawie nabycia nieruchomości, czyli na przykład akt notarialny kupna, darowizny, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, decyzja o uwłaszczeniu itp. Jeśli w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warto mieć wypis z planu miejscowego lub przynajmniej znać określone w nim przeznaczenie nieruchomości, a jeżeli dla działki wydana była – przy braku planu miejscowego – decyzja o warunkach zabudowy, będzie to też ważna dla wyceniającego informacja.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów potrzebne są mapy - wystarczy kopia mapy zasadniczej albo ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów. Jeżeli dla nieruchomości ustanowione są inne prawa lub jest ona innymi prawami obciążona, takimi jak na przykład służebności, prawo dożywocia lub użytkowania, należy o tym poinformować rzeczoznawcę majątkowego, bo zwykle ma to wpływ na wartość wycenianej nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana - jakie dokumenty musisz mieć?

Co z kolei dostarczyć rzeczoznawcy majątkowemu, jeśli potrzebujemy wyceny nieruchomości zabudowanej? Podobnie jak w przypadku niezabudowanej nieruchomości, konieczny jest numer księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna lub zasadnicza.

Oprócz tego dostarczyć należy dokumenty potwierdzające posiadanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. A jeśli nieruchomość jest w trakcie zabudowy, koniecznie dostarczyć trzeba także pozwolenie na budowę, wypis z miejscowego planu zagospodarowania (a jeśli nie obowiązuje dla danego terenu, to decyzję o warunkach zabudowy), a do wglądu projekt architektoniczno-budowlany oraz dziennik budowy.

Kto powinien zadbać o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów? Zwykle robi to zlecający wycenę, bo też najczęściej ma on przynajmniej część z tych dokumentów. Niektóre może załatwić rzeczoznawca majątkowy, trzeba jednak liczyć się z jego wyższym wynagrodzeniem oraz dłuższym oczekiwaniem na wycenę. Dlatego najlepiej przygotować dokumenty wcześniej – znacznie to przyspieszy cały proces sporządzania operatu szacunkowego. 

Opracowanie:

Podziel się