Artykuł sponsorowany Czym jest wycena nieruchomości, którą wykona Wycena Nieruchomości Paulina Brączkowska?

Czym jest wycena nieruchomości, którą wykona Wycena Nieruchomości Paulina Brączkowska?

Wycena posiadłości polega na stworzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego Paulinę Brączkowską. Dokument określa wartość konkretnej posesji. Oszacowanie nieruchomości jest tworzona w celu: ustalenia ceny sprzedaży, dla potrzeb zbycia w drodze przetargu, wniesienia aportu, dla celów podatkowych, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz dla potrzeb egzekucji.

Wycena Nieruchomości Paulina Brączkowska – uprawnienia

Wycena nieruchomości jest to usługa wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego, czyli osobę, która ma odpowiednie uprawnienia. Firma Wycena Nieruchomości Paulina Brączkowska zajmująca się szacunkami tworzy tzw. operat szacunkowy, czyli dokument o ustalonej formie, strukturze i treści. Proces musi przebiegać zgodnie z określonymi zasadami, ujętymi w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Taksacja wymagana jest w takich sytuacjach jak: staraniu się o kredyt hipoteczny, w celach podatkowych i egzekucyjnych; ustaleniu ceny sprzedaży oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, oraz przy sprawach spadkowych i majątkowych. Paulina Brączkowska, zajmująca się wycenami posiadłości, ma państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Ukończyła również odpowiednie specjalistyczne kursy, które pozwoliły  na uzyskanie certyfikatu pozwalającego na sporządzanie wycen dla sektora bankowego.

Operat szacunkowy

Efektem wyceny posiadłości jest operat szacunkowy, wystawiony w formie pisemnej, zawierający dokładne wyliczenie i opis nieruchomości oraz dokumentację fotograficzną. W treści muszą być umieszczone podstawy prawne oraz rozwiązania zastosowane przy oszacowaniu. Elementy składowe operatu szacunkowego to: cel sporządzenia dokumentu, określenie posiadłości zakres oszacowania; podstawa formalna, źródło danych o nieruchomości, dokładny opis stanu technicznego domu czy mieszkania; przeznaczenie posesji zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego; metoda i technika szacowania; analiza rynku nieruchomości niezbędna do przygotowania dokumentu. Paulina Brączkowska przeprowadza wycenę nieruchomości przeważnie metodą porównawczą, opierającą się na założeniu, że cena jest analogiczna do cen podobnych nieruchomości, o zbliżonych parametrach.

Wyceniane nieruchomości

Posiadłości podlegają oszacowaniu w wielu sytuacjach. Bank dokonuje oszacowania przy kredytowaniu zakupu lub budowy domu, czy mieszkania. Na tej podstawie ocenia wysokość przyznawanego kredytu hipotecznego. Wycena posesji jest potrzebna przy sprawach spadkowych, czyli podziale majątku, zachowania zachowku, jeśli jest dwóch lub więcej spadkobierców. Oszacowanie nieruchomości konieczne jest też przy rozwodzie. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia co do podziału wspólnego majątku, muszą zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego, o rzetelną taksację. Pomocą wtedy służy Paulina Brączkowska. Wycenie podlegają: działki niezabudowane, mieszkania i posiadłości zabudowane domem jednorodzinnym. Operat szacunkowy jest przedstawiany na sprawie sądowej, w celu dokonania przez sąd, podziału majątku. Oszacowanie ma na celu ustalenie wartości wszystkich posiadłości wchodzących w skład dóbr danej osoby fizycznej lub prawnej.  

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas