Artykuł sponsorowany Co obejmuje usługa zarządzania nieruchomością, którą oferuje firma KPZN Nieruchomości?

Co obejmuje usługa zarządzania nieruchomością, którą oferuje firma KPZN Nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomością ma na celu m.in. utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym. Zarządzanie w głównej mierze polega więc na bieżącej obsłudze nieruchomości. Profesjonalne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczy przedsiębiorstwo KPZN Nieruchomości, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Sprawdź, jakie dokładnie czynności wykonuje firma zarządzająca obiektem. Zapraszamy do lektury!

Obsługa administracyjno-prawna i finansowa nieruchomości

Przedsiębiorstwo KPZN Nieruchomości w ramach zarządzania nieruchomościami zapewnia kompleksową obsługę administracyjno-prawną. W ramach niej firma zajmuje się m.in. prowadzeniem spisu właścicieli lokali, prowadzeniem postępowań windykacyjnych, które mają na celu uzyskanie roszczeń, najczęściej finansowych, od osoby zadłużonej. Przedstawiciel KPZN Nieruchomości dodaje:

W ramach zarządzania daną nieruchomością przygotowujemy regulaminy, uchwały oraz statuty, które dotyczą m.in. kosztów zarządzania, funduszu remontowego czy planu gospodarczego, czyli budżetu wspólnoty.

Specjaliści firmy KPZN Nieruchomości dbają także o kwestie finansowe danej nieruchomości. W związku z tym rozliczają podatek VAT, PIT i CIT, dbają o regularne dostarczanie właścicielom informacji o wszelkich rozliczeniach oraz prowadzą ewidencję pozaksięgową wspólnoty.

Obsługa techniczna i eksploatacyjna nieruchomości

Do zadań zarządcy nieruchomości należy również dbanie o stan techniczny obiektu oraz znajdujących się w nim urządzeń. W związku z tym, w przypadku awarii technicznych lub konieczności przeprowadzenia prac remontowych przedsiębiorstwo podejmuje się znalezienia odpowiednich specjalistów, nadzoru wykonywanych przez nich działań oraz negocjacji najkorzystniejszych warunków współpracy. Obowiązkiem firmy, która oferuje zarządzanie nieruchomością, jest także utrzymywanie porządku i czystości na terenie obiektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu osobom zamieszkującym budynek przedsiębiorstwo dba także o bieżące usuwanie wszelkich awarii i problemów m.in. w przypadku instalacji i urządzeń technicznych. Dodatkowo dba o ich regularną konserwację. Oprócz tego firma KPZN Nieruchomości dokonuje rozliczenia właścicieli z kosztów, jakie ponieśli w związku z używaniem m.in. wody i energii elektrycznej oraz zajmuje się gromadzeniem i archiwizowaniem wszelkich dokumentów.

Przedsiębiorstwo swoje usługi świadczy głównie w formie pełnienia funkcji zarządu powierzonego, co ma miejsce w sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa nie wybrała własnego zarządu, lecz zleciła zarządzanie firmie zewnętrznej.

Opracowanie:

Kpzn Nieruchomości Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomościami.

Warszawa , Świętokrzyska 30 lok. 63

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter