Materiał Partnera Wybór szkoły średniej. Dlaczego to ma znaczenie?

Wybór szkoły średniej. Dlaczego to ma znaczenie?

Wybór szkoły średniej to bardzo ważna decyzja w życiu każdego młodego człowieka. Powinna uwzględniać talenty i zainteresowania ucznia, rozwijać w nim potrzebę edukacji i poszerzania już sprecyzowanych pasji lub dopiero otwierać na poznanie kierunku własnego rozwoju, jeżeli nie został jeszcze określony. Szkoła średnia to solidna podstawa dla dalszej edukacji i zawodowej przyszłości. Ale czy jej wybór tylko takie ma znaczenie?   

 

Szkoła średnia to nie tylko zdobywanie wiedzy

 

W każdym nastolatku rodzi się potrzeba akceptacji, bycia wysłuchanym, poczucia bezpieczeństwa, szukania sensu, autentyczności, dialogu, doświadczania własnego wpływu na rzeczywistość, wsparcia, wolności w doświadczaniu przeżyć i w podejmowanych działaniach, a także przynależności. Właściwie wybrana szkoła średnia wszystkie powyżej wskazane potrzeby powinna nastolatkowi zapewniać. 

Jak tłumaczy doradca zawodowy z Pracowni Badania Potencjału TalentMap Sp. z o.o. z Warszawy Szkołą średnia to nie tylko miejsce przeznaczone do zdobywania i rozwoju niezbędnej wiedzy, która będzie podwaliną do dalszego rozwoju nastolatka. Kształtuje go również jako człowieka, ponieważ uczy rozwiązywania sytuacji stresowych, często trudnych, budowania relacji z nauczycielami i z rówieśnikami. Dzięki temu nabywa on umiejętności pomocne na dalszym etapie życia i to nie tylko zawodowego. Dlatego szkoła powinna dawać poczucie bezpieczeństwa. Wybierając szkołę średnią, oczywiście należy kierować się zainteresowaniami nastolatka, jego własną wizją swojej pracy czy zawodu, jaki chciałby wykonywać, jeżeli ten cel został już określony. To powinna być jego autonomiczna decyzja. 

Podkreślmy, że wielu młodych ludzi nie potrafi jednak nawet sprecyzować swoich talentów, odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kierunku chcą podążać i czym się chcą zajmować w swoim życiu. To rodzice często na nastolatkach wywierają presje i oczekują, aby ich dzieci realizowały ich własne cele życiowe albo niespełnione ambicje z przeszłości. Dlatego szczególnie w takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego doradcy zawodowego, aby w mądry sposób wybrać szkołę średnią.  

 

Szkoła średnia jako miejsce kształcenia postaw społecznych i nauki motywacji.

 

Wybór szkoły średniej jest również trudnym dylematem, ponieważ oprócz kultury uczenia się szkoła średnia powinna być kuźnią kształtowania różnych umiejętności i postaw. Młody człowiek ma nabyć umiejętności właściwego komunikowania się, pracy zespołowej, nauczyć się motywacji, szacunku wobec innych, organizowania pracy własnej, wykazywania inicjatywy, czy odpowiedzialności.  W przyszłości może mieć to wpływ na zbudowanie etyki pracy i pozwolić na lepsze funkcjonowanie w pracy zawodowej i satysfakcję z niej.

 

Bez względu na to, jaką szkołę średnią wybierze Twoje dziecko, pamiętaj, że potrzebuje Twojego wsparcia, akceptacji i zrozumienia jako rodzica.

 

Podziel się