Artykuł sponsorowany Wspólnotowość, miłość pedagogiczna i realizm wychowawczy jako jedne z fundamentów nauki w Szkole im. św. Jana de La Salle

Wspólnotowość, miłość pedagogiczna i realizm wychowawczy jako jedne z fundamentów nauki w Szkole im. św. Jana de La Salle

Wspólnotowość, miłość pedagogiczna i realizm wychowawczy to trzy filary, na których opiera się edukacja w Szkole im. św. Jana de La Salle. Ten wyjątkowy system wychowawczy, stworzony przez założyciela zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, ma na celu nie tylko przekazanie uczniom wiedzy, ale także kształtowanie postaw społecznych oraz wartości moralnych.

Wspólnotowość jako fundament szkolnego życia

Według św. Jana de La Salle, szkoła może dobrze funkcjonować tylko w duchu prawdziwej wspólnoty między nauczycielami, nauczycielami a uczniami, a także między samymi uczniami. Wspólnota szkolna opiera się na wzajemnym szacunku, akceptacji wszystkich członków oraz umiejętności znoszenia ich niedoskonałości i przebaczania popełnionych błędów. Grzeczność i respektowanie zasad dobrego wychowania są niezbędne dla utrzymania harmonii we wspólnym życiu.

Wspólnota szkolna nie może jednak istnieć bez udziału rodziców. Wychowywanie dzieci przez nauczycieli, bez współpracy z rodzicami, byłoby procesem nieharmonijnym. Dlatego też współdziałanie domu rodzinnego i szkoły dla dobra dziecka jest skuteczne tylko wtedy, gdy odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i szczerości. Święty Jan de La Salle zwracał uwagę na potrzebę szczerej rozmowy między nauczycielami a rodzicami, nawet w najtrudniejszych kwestiach.

Miłość pedagogiczna jako fundament relacji nauczyciel - uczeń

Miłość pedagogiczna to akceptowanie każdego ucznia bez względu na jego niedoskonałości, a także gotowość do poświęcania siebie dla jego dobra. Ta szczególna więź uczniów z nauczycielem wzmaga w nich poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że chętniej się uczą. Nauczyciel ma być dla dzieci osobą bliską, wzbudzającą zaufanie.

Jednak miłość pedagogiczna to nie tylko relacja osobowa do konkretnego dziecka, ale także troska o sprawiedliwe traktowanie całej grupy, bez wyróżniania lub faworyzowania poszczególnych osób. Święty Jan zwracał uwagę nauczycielom, aby szanowali wszystkich swoich wychowanków, a wręcz dawali pierwszeństwo tym dzieciom, które w powszechnym mniemaniu nie zasługują na uznanie, czyli przede wszystkim uczniom mniej zdolnym, ubogim, sprawiającym problemy wychowawcze.

Realizm wychowawczy jako fundament kształcenia

Realizm wychowawczy, zgodnie z systemem wychowawczym, nauczanie w Szkole im. św. Jana de La Salle, zakłada, że wiedza i umiejętności zdobyte w szkole mają znaleźć realne zastosowanie w życiu wychowanków, przyczyniać się do ich sukcesów zawodowych i prowadzić do awansu społecznego. Aby uczniowie jak najlepiej mogli odnaleźć się w społeczeństwie, święty Jan zwracał uwagę na rozwijanie ich kultury osobistej oraz przekazywanie dobrych manier, a przede wszystkim na moralność i chrześcijańskie wychowanie.

Opracowanie:

Szkoła im. św. Jana de La Salle

Gdańsk , Słowackiego 101

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas