Artykuł sponsorowany Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Możliwości rozwoju drzemią w każdym z nas i nie jest to zależne od metryki. Rozwijamy się poprzez angażowanie się w zadania wymagające od nas podnoszenia umiejętności. Dzięki temu mamy motywację do dalszej pracy, lecz by utrzymać taki stan świadomości, musimy nieustannie dbać o swoją zdolność do zmiany, która wymaga autorefleksji i otwartości na nowe doświadczenia.

Nauka i rozwój w zmieniającym się świecie

Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu dokonują się nieustannie i sprawiają, że wciąż stajemy przed nowymi wyzwaniami. Aby w tych warunkach sprawnie funkcjonować potrzebne nam są kompetencje, dzięki którym będziemy w stanie elastycznie reagować na wszelkie transformacje. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale ma znaczenie dla naszych kompetencji jako pracowników, a przez to dla organizacji i miejsca, w którym pracujemy. Funkcjonowania w sytuacji konieczności stałego dostosowywania się do wciąż nowych kierunków działań można się nauczyć, dzięki kursom i szkoleniom oferowanym przez nowoczesne placówki edukacyjne. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wraz z wiekiem nasze zasoby transformacyjne zmniejszają się, ale jeśli chcemy być konkurencyjni i kreatywni i z sukcesem dokonywać zmian w życiu, to trzeba o te zasoby zadbać. Do najważniejszych umiejętności, które pomagają nam zmierzyć się z niestannymi zmianami należy samoświadomość, otwartość na nowe doświadczenia a także umiejętność nawiązywania wartościowych relacji.

Wiedza daje odważne spojrzenie w przyszłość

Ideą przyświecającą nowoczesnym szkołom dla dorosłych jest zdobywanie wykształcenia niezależnie od wieku i wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Człowiek dysponujący wykształceniem jest bardziej otwarty i twórczy, co sprzyja innowacyjności. Poprzez doskonalenie swych kompetencji stwarza dla siebie szanse i potrafi radzić sobie z problemami i zagrożeniami wynikającymi z ciągle zachodzących zmian. Centrum Coachingu i Przedsiębiorczości oraz inne szkoły oferujące możliwość kształcenia ustawicznego stają się czynnikiem umożliwiającym uzyskanie wiedzy o sobie samym, która pozwala na pełne wykorzystanie potencjału, który drzemie w każdym z nas. Szkoły te realizują strategie polegające między innymi na:

  • umożliwianiu zdobywania wiedzy, kształtowaniu umiejętności i rozwoju uzdolnień,
  • umożliwianiu uzyskania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
  • promowaniu kształcenia na kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem promocji szkolnictwa zawodowego;
  • kształtowaniu ogólnej świadomości edukacyjnej swoich słuchaczy;
  • wykształcaniu postaw przedsiębiorczych, dzięki którym absolwenci będą potrafili znaleźć pracę lub sobie ją zorganizować;

Odejście od tradycyjnego modelu instytucji szkoły i wprowadzenie wielu równorzędnych form edukacji pozwala na zdobycie umiejętności, które będą stanowić dla słuchaczy coś więcej, niż kapitał. Raz zdobyte, zostaną one na całe życie, a nie wiadomo przecież, kiedy będą mogły się przydać.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter