Artykuł sponsorowany Sieć współpracy dla nauczycieli przedszkolnych w NODN „Supernauczyciel”

Sieć współpracy dla nauczycieli przedszkolnych w NODN „Supernauczyciel”

Sieci współpracy dla nauczycieli to element systemu wspomagania szkół i innych placówek oświatowych. Przynależność nauczycieli do sieci, której temat i cele są zbieżne z celami szkoły czy przedszkola i odpowiadają potrzebom placówki, sprawia, że staje się ona organizacją uczącą się.

Tworzenie sieci współpracy

Tworzenie sieci współpracy jest obowiązkiem ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Proponowana forma doskonalenia zawodowego polega na współpracy, wymianie doświadczeń, uczeniu się od siebie nawzajem, wspólnym wypracowywaniu rozwiązań przez pedagogów pracujących w placówkach, które borykają się z podobnymi problemami. Osoby należące do danej sieci stanowią z reguły kilkunastoosobową grupę, która określa wspólne cele i je realizuje w określonym czasie, zwykle w ciągu roku. Realizacja celów odbywa się podczas spotkań roboczych i szkoleniowych o charakterze stacjonarnym, ale także poprzez współpracę na platformie internetowej.

Jedna z takich sieci powstaje w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”. Jej temat to Doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli przedszkolnych w duchu pozytywnej dyscypliny.

Sieć będzie skupiała 14-18 nauczycieli pracujących w przedszkolach. Powstanie z myślą o nauczycielach z małym stażem pracy lub tych, którzy chcieliby doskonalić umiejętność pracy z grupą i dzieckiem, w szczególności rozwiązywania trudności wychowawczych w duchu pozytywnej dyscypliny i porozumienia bez przemocy.

Celem sieci będzie rozwój kompetencji, dzięki którym nauczyciele:

  • będą świadomi wpływu własnej postawy na zachowania dzieci;
  • będą umieli diagnozować przyczyny niepożądanych postaw i zachowań dzieci w kontekście ich etapu rozwoju i ewentualnych deficytów rozwojowych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, sytuacji emocjonalnej, rodzinnej i społecznej;
  • będą podejmować świadome działania sprzyjające rozwojowi dzieci z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb;
  • będą podejmować świadome działania kształtujące relacje w grupie, tak aby zaspokajała ona potrzeby dzieci;
  • będą umiejętnie rozwiązywać problemy wychowawcze.


 Cele i sposoby ich realizacji

Sposoby realizacji celów w ramach sieci:

  • udział w spotkaniach o charakterze szkoleniowym (raz w semestrze)
  • udział w spotkaniach superwizyjnych, których celem będzie wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, wspólne wypracowywanie rozwiązań i uzyskanie wsparcia eksperta (raz w semestrze);
  • udział w zajęciach otwartych (raz w ciągu roku)

Szkolenia proponowane uczestnikom sieci:

Finansowanie sieci pochodzi ze środków placówek przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli oraz ze środków własnych nauczycieli.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter