Materiał Partnera Od A1 do C2. Charakterystyka poziomów językowych

Od A1 do C2. Charakterystyka poziomów językowych

Nauka języków obcych jest obecnie bardzo modna, nie bez przyczyny – taka praktyka pozwala nie tylko poszerzyć swoje horyzonty i zainwestować we własny samorozwój, ale także ułatwia znalezienie pracy. Wpisanie języka obcego do CV jest równoznaczne z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, a osiągnięcie kolejnego etapu biegłości językowej może nawet przyczynić się do otrzymania awansu.

Podstawowa skala poziomów językowych

Efektywna nauka języka obcego zaczyna się od doboru właściwego poziomu biegłości językowej w skali ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Skala ta przewiduje sześć poziomów:

  • poziom początkujący: A1-A2,
  • poziom średniozaawansowany B1-B2,
  • poziom zaawansowany: C1-C2.

Skala ta jest powszechnie używana w placówkach edukacyjnych niezależnie od nauczanego języka. System A1-C2 używany jest również w materiałach edukacyjnych do nauki języków obcych, np. w podręcznikach. Nawet certyfikaty językowe wydawane po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie językowym wystawiane są najczęściej zgodnie ze skalą ESOKJ.

Poziom początkujący: A1-A2

Na poziomie początkującym osoba poznaje przede wszystkim słownictwo. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku, uczy się nazw kolorów, cyfr, zwierząt czy części ciała. Zaczyna budować bardzo proste gramatycznie zdania, cechujące się potocznością, w których przekazuje informacje dotyczące swojej osoby oraz najbliższego otoczenia: jak się nazywa, gdzie mieszka, co lubi, kogo zna. Potrafi również zadawać proste pytania i odpowiadać na nie, a także komunikować swoje podstawowe potrzeby życiowe.

Na poziomie językowym A1 prowadzenie swobodnej rozmowy jest jeszcze bardzo trudne i wymaga od rozmówcy cierpliwości, chęci pomocy i powolnego formułowania zdań. Natomiast na poziomie językowym A2 zdolność do prowadzenia rozmowy jest nieco bardziej rozwinięta. Osoba potrafi poradzić sobie w bardzo prostych, typowych sytuacjach, np. w sklepie lub w restauracji.

Poziom średniozaawansowany: B1-B2

Na poziomie średniozaawansowanym osoba rozbudowuje swoje słownictwo oraz zapoznaje się z coraz to nowymi zagadnieniami gramatycznymi. Wypowiedzi, zarówno ustne, jak i pisemne, zaczynają być dłuższe niż jednozdaniowe. Poza prostymi komunikatami osoba potrafi uargumentować swoje zdanie i plany, a także opisać je w nieco bardziej szczegółowy sposób. Coraz lepiej radzi sobie podczas rozmowy, choć nadal ma trudność z rozmawianiem na tematy, które nie dotyczą znanych jej spraw.

Osoba na poziomie biegłości językowej B2 powinna już rozumieć teksty na tematy abstrakcyjne, a także potrafić w prosty sposób o nich dyskutować. Zna również słownictwo związane z tematyką zawodową. Co więcej, powinna radzić sobie nie tylko w  typowych, ale także w prostych, choć nieprzewidzianych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziom zaawansowany: C1-C2

Osoba posługująca się językiem na poziomie zaawansowanym bez problemu rozumie przekaz ustny i pisemny. Nawet nie znając słownictwa, niemal zawsze potrafi zrozumieć treść przekazu wynikającą z kontekstu wypowiedzi. Nie ma problemu ze zrozumieniem i stosowaniem różnego rodzaju zaawansowanych form gramatycznych. Pisze i komunikuje się w sposób płynny i przejrzysty. Rozumie szeroki zakres tematów, a także dostrzega nie tylko konkretny, ale również ukryty sens wypowiedzi. Wyłapuje różnice w niuansach znaczeniowych poszczególnych słów (gry językowe nie stanowią żadnego problemu) i potrafi posługiwać się stylem oficjalnym oraz naukowym.

Osoba, która osiągnęła poziom językowy C2, potrafi mówić biegle i z łatwością rozumie każdy przekaz językowy, który napotka. Potrafi zaangażować się w rozmowę w sposób spontaniczny, jasno formułując swoje stanowisko.

Dlaczego skala biegłości językowej jest ważna?

Na pytanie o to, dlaczego uwzględnianie w nauczaniu języka obcego skali biegłości językowej jest tak istotne, odpowiada ekspert ze szkoły języków obcych Language Pro-Expert w Czechowicach-Dziedzicach:

Warto zauważyć, że opis poziomu biegłości językowej mówi o tym, co uczeń będzie potrafił po zakończeniu kursu w grupie oznaczonej danym poziomem. Stosowanie uniwersalnego systemu zdecydowanie ułatwia organizację nauczania języków obcych. Uczęszczanie do grupy o tym samym lub niższym poziomie językowym jest niewskazane i nie tylko może sprawić, że uczeń przestanie się rozwijać językowo, ale może nawet nastąpić regres w jego umiejętnościach. Dlatego uwzględnianie skali biegłości językowej jest kluczowe w nauczaniu języków obcych.

W szkole języków obcych Language Pro-Expert prowadzone są kursy dla osób w każdym wieku, w sześciu językach, na każdym z poziomów w skali ESOKJ.

Podziel się