Materiał Partnera Jak szybko i skutecznie opanować język obcy?

Jak szybko i skutecznie opanować język obcy?

Nauka języków obcych nie każdemu przychodzi z taką samą łatwością. Podczas gdy niektórym osobom wystarczy pół roku osłuchiwania się i prób komunikacji w języku obcym, np. podczas zagranicznej wymiany studenckiej, inni z takiej przygody mogą wrócić bez znajomości podstawowych zwrotów. Wszyscy jesteśmy inni, dlatego trudno wskazać jedną skuteczną metodę na opanowanie obcego języka.

Dobry nauczyciel – twój przewodnik po świecie nowego języka

Opracowanie jednego, uniwersalnego sposobu na szybkie opanowanie języka obcego nie jest możliwe, jednak już ten fakt stanowi bardzo ważną wskazówkę dla nauczycieli i metodyków. Okazuje się bowiem, że właśnie różnorodność stosowanych metod dydaktycznych i otwarcie na potrzeby ucznia są kluczem do skutecznego przekazania mu wiedzy niezbędnej do sprawnego posługiwania się obcą mową.

Zatem najlepszym sposobem na naukę języka obcego jest udział w kursie prowadzonym przez doświadczonego nauczyciela. Pomoc i przewodnictwo osoby z doświadczeniem dydaktycznym jest szczególnie ważna początkowych etapach nauki, gdy uczeń poznaje podstawowe zasady wymowy i gramatyki, niezbędne do budowania kolejnych zdolności językowych.

Różnorodność metod nauczania obcego języka

Głównym powodem, dla którego podejmujemy się nauki języka obcego, jest chęć porozumiewania się z jego wykorzystaniem. Toteż najważniejszym celem nauki z punktu widzenia ucznia jest zyskanie kompetencji, umożliwiających sprawną komunikację w różnych sytuacjach życia prywatnego i zawodowego.

Właśnie dlatego w nauczaniu języka warto wykraczać poza tradycyjne metody akademickie, czyli pracę z podręcznikiem i tekstem pisanym. Niezwykle istotne jest aktywizowanie uczniów, poprzez zachęcanie do rozmowy i angażowania się w spontaniczną wymianę zdań. Szalenie pomocne jest wykorzystanie rozmaitych narzędzi dydaktycznych, które będą atrakcyjne dla konkretnego ucznia i koncentracja tematyki zajęć wokół jego upodobań.

Ważna postawa ucznia

Na efekty kształcenia językowego oczywiście ma wpływ także postawa samego ucznia. Nauczyciel pomaga mu w poznawaniu nowego kodu językowego, prowadzi go i koryguje błędy, jednak to właśnie na studencie spoczywa główna odpowiedzialność za swoje osiągnięcia.

Dlatego do zadań lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego, uznanych za podstawy podejścia dydaktycznego podczas prowadzonych tu kursów, jest pomoc uczniom w uświadamianiu sobie własnych potrzeb i możliwości oraz wskazywanie rozmaitych strategii, spośród których studenci mogą wybierać te najbardziej odpowiednie dla siebie.

Niezwykle istotnym elementem wpływającym na tempo i skuteczność języka obcego jest wyznaczanie sobie konkretnych celów. Podejmując naukę języka, uczeń powinien wiedzieć, po co poznaje dany język i w jakich sytuacjach będzie mu on najbardziej potrzebny.

Precyzyjne określenie celu pozwoli łatwiej dopasować najlepsze strategie nauki języka obcego oraz samodzielnie poszukiwać materiałów spoza programu nauczania, a więc np. filmów, programów radiowych czy magazynów i internetowych portali specjalistycznych odpowiadających zainteresowaniom studenta.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas