Certyfikat kompetencji zawodowych: w jakie kompetencje warto zainwestować na przyszłość?

Certyfikat kompetencji zawodowych: w jakie kompetencje warto zainwestować na przyszłość?

Najbliższa i ta nieco dalsza przyszłość nierozerwalnie związana jest z postępującą błyskawicznie digitalizacją coraz większej ilości dziedzin życia. Tak nasilone zjawisko niesie za sobą nie tylko potężny postęp technologiczny, ale i wymusza mnóstwo zmian: zarówno na całych społeczeństwach, jak i na poszczególnych jednostkach. Część kompetencji i umiejętności na rynku pracy bezpowrotnie odchodzi do lamusa, pojawiają się za to inne, nowe. Czego oczekiwać od zmian? W jakie kompetencje zainwestować, jaki zdobyć certyfikat? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Strony www Strony www

Rynek pracy dostosowuje się do zmian

Współczesny rynek pracy bardzo szybko reaguje na nadchodzące zmiany technologiczne. Widać to już dziś, zarówno po wciąż rosnącej liczbie globalnych firm o wielonarodowej organizacji, jak i po samych stanowiskach pracy: masowy dostęp do internetu, innowacyjność rozwiązań oraz komputeryzacja i automatyzacja czynności i zadań wraz z ich wpływem na procesy biznesowe spowodowały, że na wielu stanowiskach wykonywanie obowiązków zawodowych możliwe jest w zasadzie z każdego miejsca na ziemi. Skutkiem tego zjawiska jest zanikanie niektórych zawodów i profesji, konieczność nieustannego podnoszenia kwalifikacji i ustawicznego kształcenia się przez pracowników, a także powstawanie nowych miejsc pracy, związanych ze sztuczną inteligencją, nowymi technologiami i wymagających nowych kompetencji. I choć mówi się o nich kompetencje przyszłości, to same kompetencje cyfrowo-technologiczne obejmują tu tylko część tego obszaru. Cała zaś jego reszta to szeroko pojęte kompetencje miękkie.

Kompetencje miękkie kluczem do zawodów przyszłości

Jakie z kompetencji miękkich będą atutem podczas rekrutacji i okażą się potem przydatne przy wykonywaniu zawodów przyszłości? Wśród nich znajdziemy takie o charakterze poznawczym, jak kreatywność, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów, myślenie analityczne, logiczne i krytyczne, elastyczność, umiejętność wnioskowania oraz podejmowania decyzji. Ponadto coraz częściej używane będą kompetencje o charakterze społecznym, czyli takie związane z relacjami interpersonalnymi, współpracą i funkcjonowaniem w grupie oraz zdolnością zarządzania nią. W cenie znajdą się pracownicy cechujący się wysokorozwiniętą inteligencją emocjonalną, pomagającą nie tylko na lepsze budowanie struktur i super-struktur zespołowych w łonach firmowych organizacji, ale też wpływające na sprawniejszą obsługę kliencką, lepszą komunikację, bardziej dopasowaną do cech osobniczych i potrzeb sprzedaż oraz oddziaływujące na ogólnie pojętą relację B2C (business-to-consumer).

Jakie kompetencje twarde do certyfikatu?

Posiadanie wyżej wymienionych kompetencji miękkich jest kluczowe, jeśli chodzi o współpracę z ludźmi. Poza nimi, niezbędne jednak okażą się kompetencje twarde, czyli mierzalny certyfikatami kompetencji zawodowych zakres wiedzy, dzięki której możliwe stanie się wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Zmianie oczywiście ulegnie ich zakres, skłaniając się ku obsłudze zaawansowanych cyfrowych narzędzi, inteligentnych maszyn, systemów informatycznych itd. Wśród tego typu umiejętności i kompetencji znajdziemy m.in. programowanie, analizę danych, optymalizację SEO, umiejętności z zakresu deep learning i machine learning, zdolności analizy big data, marketing online, automatyzacja procesów, projektowanie UX i inne, pomagające we współpracy z technologią. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas