Artykuł sponsorowany Likwidacja szkód w serwisie. Co warto o niej wiedzieć?

Likwidacja szkód w serwisie. Co warto o niej wiedzieć?

Niemal każde zdarzenie drogowe kończy się poważnymi stratami materialnymi. Na szczęście wszystkie szkody kompensowane są odszkodowaniami. Uszkodzenia pojazdów mogą być naprawiane w różnych formach, w zależności od treści umów zawartych z firmami ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednym ze sposobów jest likwidacja szkód w serwisie samochodowym. Czy jest to najlepsza metoda?

Czym jest likwidacja szkód komunikacyjnych?

Pod pojęciem likwidacja szkód komunikacyjnych kryje się procedura, której celem jest naprawa szkód materialnych i niematerialnych powstałych w ramach ruchu drogowego i majątku osoby poszkodowanej. Następuje ona w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują dwa rozwiązania. Jednym z nich jest wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu wykonanego przez rzeczoznawcę lub w procedurze uproszczonej po przesłaniu ubezpieczycielowi dokumentacji i szczegółowych zdjęć uszkodzonego pojazdu. Drugim wariantem, który szczególnie ceniony jest przez właścicieli pojazdów, jest likwidacja szkody komunikacyjnej w serwisie współpracującym z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednym z takich serwisów na Dolnym Śląsku jest autoryzowany dealer VOLVO CAR Wrocław-Bielany.

Procedura serwisowa likwidacji szkód komunikacyjnych

Największą zaletą metody serwisowej, zwanej także warsztatową lub bezgotówkową, jest naprawa pojazdu z bardzo ograniczonym udziałem właściciela. Po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej samochód trafia do współpracującego z ubezpieczycielem serwisu, który po podpisaniu stosowanego upoważnienia, kontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym w sprawie określenia wysokości odszkodowania. Upoważnienie musi mieć formę pisemnej zgody na rozliczenie szkody i odbiór odszkodowania. Ponadto musi zawierać dane ubezpieczyciela, ubezpieczonego i serwisu oraz dane pojazdu i numer szkody. Po dokonaniu naprawy serwis samochodowy wystawia fakturę i na tej podstawie rozlicza się z ubezpieczycielem za wykonaną prace.

Zalety likwidacji szkód w serwisie

Jak już wspomniano, procedura bezgotówkowa odbywa się bez konieczności angażowania się właściciela. Wszystkie kwestie formalne przebiegają na linii serwis – ubezpieczyciel. Jest to bardzo wygodna forma, dzięki której formalności ograniczone są do minimum. W wielu przypadkach usługa wykonywana jest w formule „door to door”, czyli bez konieczności dostarczania uszkodzonego pojazdu do warsztatu. Dodatkowo najlepsze warsztaty udostępniają na czas naprawy samochód zastępczy. Dobrym wzorcem przyjaznej współpracy z klientem są autoryzowane serwisy Volvo.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas