Materiał Partnera Kto może świadczyć usługi pomocy drogowej?

Kto może świadczyć usługi pomocy drogowej?

Laweta z pomoc drogowej to ostatnia deska ratunku dla kierowców, którzy w wyniku awarii auta lub wypadku utknęli na drodze i nie są w stanie dotrzeć chociażby do najbliższego warsztatu. Kto może odpłatnie świadczyć usługi z zakresu pomocy drogowej? Czy do prowadzenia tego typu działalności wymagane jest posiadanie specjalnych kwalifikacji i zezwoleń?

Charakterystyka pomocy drogowej

Podstawą działalności pomocy drogowej jest przewóz lub holowanie pojazdów, które uległy wypadkowi lub awarii. Zazwyczaj klientami firm świadczących usługi z tej kategorii są osoby prywatne, jednak wielu usługodawców zawiera umowy z innymi firmami, które posiadają własne floty pojazdów lub ubezpieczalniami. Zazwyczaj pomoc drogowa działa na peryferiach miast w pobliżu głównych dróg dojazdowych, a więc tam gdzie dochodzi do największej ilości awarii i wypadków, i gdzie nie ma możliwości znalezienia pomocy od innych kierowców. Aby świadczyć usługi z zakresu pomocy drogowej, firma podejmująca się tej działalności powinna posiadać na swoim wyposażeniu lawetę do transportu aut osobowych i/lub holownik przeznaczony do transportu autobusów, pojazdów ciężarowych etc. Pojazdy pomocy drogowej powinny być wyposażone w wyciągarki, służące do wciągnięcia uszkodzonego, niesprawnego pojazd na pokład lawety/holownika, bądź wyciągnięcia go z rowu, a także najazdy, które ułatwiają wjazd pojazdu na lawetę. Dodatkowo pomoc drogowa może oferować proste usługi serwisowe na miejscu, takie jak wymiana uszkodzonego ogumienia bądź wymiana akumulatora.

Pomoc drogowa – warunki świadczenia usług

Pomoc drogowa jest działalnością specyficzną i aby móc ją prowadzić potrzebne są liczne zezwolenia, począwszy od licencji na transport przewozu rzeczy.

Firma może zostać utworzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna lub jako jedna ze spółek prawa handlowego (np. spółka jawna czy komandytowa). Warunkiem koniecznym jaki spełniać powinien właściciel jest to, aby nie był karanym.

Przedstawiciel firmy Auto Czok mówi- należy posiadać liczne kwalifikacje, ubezpieczenia aby w świetle prawa móc prowadzić biznes. Ważnym dokumentem jest zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Ale uwaga: dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których firma świadczy usługi z zakresu pomocy drogowej, tj. używa lawety lub holownika do transportowania uszkodzonych pojazdów z miejsca wypadku do wskazanego miejsca. W sytuacji, gdy pojazd pomocy drogowej ma zostać użyty w innym celu, np. transportowania pojazdu nie bezpośrednio z miejsca wypadku, warunkiem jest posiadanie przez pomoc drogową zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dodatkowe zezwolenia są również wymagane do wykonywania transportu pojazdów nienormatywnych oraz do transportu międzynarodowego.

 

Podziel się