Materiał Partnera Charakterystyka samochodów do transportu odpadów.

Charakterystyka samochodów do transportu odpadów.

Samochody do transportu odpadów to specyficzny rodzaj pojazdów. Wymogi, które powinny spełniać określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z przepisami, należy przewozić je tak, aby uniemożliwić ich wydostanie się poza środek transportu. Nie mogą się wysypywać, pylić lub wyciekać.  

Odpady należy ponadto przewozić tak, aby do minimum ograniczyć ich uciążliwość zapachową. Przewożąc odpady, kierowca powinien dysponować dokumentem, potwierdzającym ich rodzaj oraz dane osoby, zlecającej transport. Jeśli są to odpady komunalne, odbierane od właścicieli nieruchomości, potrzebna będzie nazwa gminy, z której są one odbierane.

Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje samochodów do transportu odpadów. Czym się charakteryzują?

Hakowce małe

Małe hakowce to samochody do transportu odpadów z zabudową na małe kontenery. Przystosowane są do podnoszenia oraz transportu małych kontenerów, o pojemności od 7 do 10 m3. Hak w tych pojazdach jest umieszczony niżej, a także charakteryzują się wąskim rozstawem płóz.

Zabudowa omawianego pojazdu waży około 1 tony, sam samochód około 6 ton, a kontener 900kg. Uważajmy, aby nie przeładować pojazdu, gdyż może to zagrażać bezpieczeństwu osób, obsługujących pojazd, a także prowadzić do uszkodzenia samego sprzętu.

Hakowce duże

Duże hakowce, używane przez na przykład przez firmę Recykler, przeznaczone są do kontenerów o pojemności około 30m3 i ważących 3 tony. Hak umieszcza się w nich na wysokości mniej więcej 1600 metrów, podczas gdy rozstaw płóz wynosi 1060 m. Najmocniejsze podnoszą kontener z odpadami o masie nawet 26 ton.

Pamiętajmy, że tego typu pojazd potrzebuje aż 4,5 metrów wysokości, aby dokonać załadunku i rozładunku. Jest to szczególne istotne przy planowaniu działań w halach oraz podziemnych garażach.

Bramowce

Wykorzystywane są przede wszystkim do zbierania gruzu w pojemnikach typu mulda. Dzięki zachowywaniu przez nie cały czas pozycji pionowej, chętnie używane są do przewożenia odpadów sypkich i płynnych. Co niemniej istotne, nie niszczą podłoża. Charakteryzują się:

  • transportowaniem mniejszych kontenerów 4-16m3 ,wyprodukowanych zgodnie z wytycznymi normy DIN 30 720
  • udźwigiem do 30Mg

Na koniec warto wspomnieć, że zastosowana konstrukcja systemu podnoszenia powoduje, że wykorzystywane kontenery w samochodach typu bramowce są węższe i mniejsze niż w przypadku zabudowy hakowej.

Podziel się