Materiał Partnera Zasady udzielania kredytów gotówkowych

Zasady udzielania kredytów gotówkowych

Dziś trudno sobie wyobrazić świat bez kredytów. Na co dzień mamy przecież sporo wydatków, które nie zawsze da się uregulować natychmiast. Pożyczki bankowe są więc dobrą alternatywą dla osób chcących rozłożyć swoje zobowiązania finansowe na dogodne miesięczne raty. Nie zawsze jednak jest to możliwe. O czym należy pamiętać przed ubieganiem się o kredyt gotówkowy? Komu może być on przyznany?

Podstawa udzielania kredytu gotówkowego

Przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy bank najpierw musi sprawdzić wiarygodność kredytobiorcy. Tylko na tej podstawie stwierdza się na ile dana osoba jest zdolna do regularnego i terminowego spłacania zadłużenia. W tym celu weryfikuje się:

  • zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty kapitału i odsetek w określonym przez umowę okresie,
  • wiarygodność kredytową, czyli historię spłat zaciąganych zobowiązań finansowych oraz aktualny stan zadłużenia.

Te parametry mogą brzmieć dość poważnie, ale warto podkreślić, że obecnie banki dużo przychylniej patrzą na kredytobiorców (w porównaniu z sytuacją na przykład sprzed dekady) ze względu na dużą konkurencję w sektorze bankowym.

Jakie są rodzaje kredytów gotówkowych?

Banki oferują dziś wiele różnych produktów finansowych, a do najpopularniejszych zaliczają się:

  • kredyty dla klientów indywidualnych (ratalne, dla młodych małżeństw, dla emerytów, tzw. „chwilówki”),
  • kredyty dla przedsiębiorstw (kredyty inwestycyjne, kredyty dla nowych firm, kredyty pod zastaw samochodu, linia kredytowa itd.),
  • kredyty dla rolników.
Jednak warunki przyznawania i finansowania danego kredytu zazwyczaj są ustalane jednostkowo. Wyjaśnia to specjalista z Poznańskiego Banku Spółdzielczego: „W rzeczywistości oferowana kwota kredytu oraz przybliżony termin spłaty dopasowywany jest do potrzeb i możliwości danego kredytobiorcy”.  

Formalności przy ubieganiu się o kredyt

Przy wypełnianiu wniosku należy przedstawić pracownikowi banku odpowiednie dokumenty i/lub złożyć wymagane oświadczenia. Potrzebne będą:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenia o dochodach.

W przypadku drugiego z wymienionych dokumentów chodzi o pisemne poświadczenie wysokości osiąganych dochodów. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną, taki dokument wystawia pracodawca lub zleceniodawca. Jeśli otrzymujesz rentę lub emeryturę, niezbędne będzie okazanie ostatniego potwierdzenia wpłynięcia świadczenia. Pracownik banku może poprosić o dodatkowe udowodnienie osiągania dochodów, na przykład poprzez przedstawienie wyciągów bankowych z konta z ostatnich kilku miesięcy (z reguły są to 3 miesiące).  

Co ważne, wiele banków oferuje także kredyty gotówkowe na oświadczenie – wówczas kredytobiorca sam wskazuje, ile zarabia i z tytułu jakiej umowy. W tym przypadku często we wniosku uwzględnia się także stałe opłaty mieszkaniowe i pozostałe zaciągnięte kredyty.

Ogólnie rzecz biorąc, osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy musi wykazać swoją stabilność finansową i regularność wpływów wynikającą z zatrudnienia lub pozyskiwania stałych zleceń.  

Podziel się