Artykuł sponsorowany Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczeń z polisy OC?

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczeń z polisy OC?

Każdy właściciel samochodu osobowego, ciężarowego, motoru lub ciągnika zobowiązany jest do wykupienia polisy OC (odpowiedzialności cywilnej), które ma na celu ochronę osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy mimo posiadania aktualnego ubezpieczenia, sprawca szkody otrzymuje decyzję o odmowie wsparcia finansowego. W naszym artykule wskażemy najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty.

Pieniądze, wypłacane stronom w ramach rekompensaty poniesionych szkód, wykorzystywane są najczęściej na potrzeby hospitalizacji, rehabilitacji, a także naprawy lub zakupu nowego auta. Koszty, związane ze spłatą zobowiązań względem poszkodowanych osób sięgają od kilkuset złotych do kilku milionów, lecz ubezpieczyciel ma prawo pozbawić sprawcę prawa do świadczeń. Dzieje się tak jedynie wówczas, gdy zostaną naruszone zasady, zawarte w umowie OC – podkreśla Agent ubezpieczeniowy Ewa Kaczmarczyk, właściciel Centrum Ubezpieczeń, specjalizującego się w doradztwie dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

W każdej polisie OC widnieje zapis, mówiący o tym, że wypłata odszkodowania nie jest możliwa, jeśli ubezpieczony sprawca w chwili spowodowania kolizji lub wypadku znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych, w tym preparatów i leków, zaburzających zdolność do prawidłowej oceny sytuacji na drodze. Jak zauważa Ewa Kaczmarczyk: istnieje możliwość wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia OC osobom poszkodowanym przez nietrzeźwego kierowcę, należy jednak pamiętać o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe mają prawo wyegzekwować od sprawcy całość wypłaconej kwoty.

Poruszanie się niesprawnym technicznie pojazdem

Każdego roku właściciel pojazdu powinien zgłosić się do stancji diagnostycznej w celu wykonania obowiązkowego badania stanu technicznego oraz przeprowadzenia niezbędnych, zalecanych przez diagnostę napraw. Każdy kierowca we własnym zakresie dokonuje też regularnych przeglądów, w razie potrzeby dokonując na bieżąco wymiany żarówek, płynów czy wycieraczek. Jeśli do kolizji lub wypadku dochodzi wskutek rażących zaniedbań i złego stanu technicznego pojazdu, ubezpieczyciel ma prawo odmówić sprawcy wypłaty odszkodowania.

Wypadek komunikacyjny poza granicami Polski

Podczas wyboru polisy OC warto zwrócić uwagę na to, czy obejmuje ona swoim zasięgiem inne kraje – dotyczy to szczególnie tych właścicieli pojazdów, którzy często podróżują w celach zarobkowych lub turystycznych. Jeśli do tragicznego w skutkach wydarzenia na drodze dojdzie poza granicami Polski, na terytorium państwa nieuwzględnionego w zapisach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, nie wypłaci ono rekompensaty.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas