Artykuł sponsorowany Jakie ubezpieczenia komunikacyjne dostępne są w ofercie biura pośrednictwa ubezpieczeń Marianny Macherskiej-Słyk w Otwocku?

Jakie ubezpieczenia komunikacyjne dostępne są w ofercie biura pośrednictwa ubezpieczeń Marianny Macherskiej-Słyk w Otwocku?

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne, a każde z nich zabezpiecza kierowcę lub właściciela pojazdu przed konsekwencjami określonych zdarzeń, które mogą mieć miejsce każdego dnia. Dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu przystępnych cen pakietów ubezpieczenia warto wybrać dobrych agentów, którzy chętnie doradzają klientom, dzieląc się swoją wiedzą. Sprawdź, na czym polegają poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne.

Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to jeden z elementów szerokiej oferty biura pośrednictwa ubezpieczeń zarządzanego przez Mariannę Macherską-Słyk w Otwocku. Oczywiście do najczęściej wykupowanych należy pakiet obowiązkowy dla każdego właściciela pojazdu, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC. Obowiązek zakupu takiego ubezpieczenia wynika z ustawy, a pakiet ważny jest przez 12 miesięcy. W praktyce posiadanie ubezpieczenia OC oznacza, że w razie zdarzenia drogowego, takiego jak stłuczka, poszkodowany otrzyma rekompensatę finansową z OC sprawcy zdarzenia. Co ważne, ubezpieczenie pojazdu należy zawrzeć w dniu jego rejestracji, jeśli jest to pierwsza rejestracja w Polsce (pojazd nowy lub sprowadzony). Jeśli pojazd był kupiony jako zarejestrowany w Polsce z polisą OC zbywcy pojazdu, należy zadbać o własne OC, które musi zaczynać się od dnia następnego po końcu polisy zakupionej z pojazdem. Przykładowo, jeśli kupiliśmy pojazd z polisą OC ważną do 30 lipca danego roku, własną polisę musimy mieć od 31 lipca od godziny 24:00. W praktyce musimy ją zawrzeć najpóźniej w dniu 30 lipca. Następnie cyklicznie odnawiać co 12 miesięcy. Kary za nieposiadanie ubezpieczenia OC są bardzo dotkliwe.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Poza obowiązkowym OC każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma prawo do rozszerzenia swojego ubezpieczenia o dobrowolne pakiety. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • AC – czyli Autocasco – gwarantuje rekompensatę za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie pojazdu i jego wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego. Warunki ubezpieczenia obejmują także sytuacje pożaru, wybuchu, a nawet te związane z czynnikami atmosferycznymi, np. powodzie, zatopienia, gradobicie, huragany, uderzenie pioruna itp.

  • NNW – czyli ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – z tego ubezpieczenia mogą skorzystać również osoby nieposiadające pojazdu. W ramach pakietu przewidziane są rekompensaty finansowe dla osób, które w wyniku wypadku odniosą trwały uszczerbek na zdrowiu.

Oczywiście każde dodatkowe ubezpieczenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa osoby fizycznej – zdobywa ona pewność, że w razie trudnej sytuacji nie zabraknie funduszy na naprawy lub leczenie. Podczas zakupu pakietu warto wybrać agenta ubezpieczeniowego, który wybierze najkorzystniejszą ofertę w przystępnej cenie. W Otwocku takich można znaleźć w agencji zarządzanej przez Mariannę Macherską-Słyk.

Opracowanie:

Ubezpieczenia Marianna Macherska-Słyk

Otwock , Górna 22

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter