Artykuł sponsorowany Co to jest średni kurs rynkowy walut?

Co to jest średni kurs rynkowy walut?

Kurs średni walut jest jednym ze zdefiniowanych rodzajów kursu. Jednak w przeciwieństwie do kursów sprzedaży i nabycia, nie można w nim kupować żadnej waluty. Nasuwa się w tej chwili pytanie, po co istnieje taki rodzaj kursu i jaka jest z niego korzyść. Odpowiedź nie jest zbyt skomplikowana, albowiem średni kurs walut wykorzystuje się w księgowaniu finansowym i w statystyce.

Do jakich działań przydaje się średni kurs walut?

Średni kurs walut przede wszystkim wykorzystywany jest w księgowości. Ceny walut różnych krajów w ciągu dnia mogą zmienić się wiele razy. Przy takiej dynamice prowadzenie ksiąg finansowych banków czy kantorów byłoby bardzo kłopotliwe. Ponadto średni kurs potrzebny jest do wyliczenia różnic kursowych, które z kolei potrzebne są do ustalania wysokości podatków, jeżeli jakaś instytucja lub firma prowadzi rozliczenia w obcej walucie.

Ponadto średnie kursy potrzebne są w przypadku zawierania umów, w których rozliczenia prowadzone są w walucie obcej. Bywa tak, że należność podawana jest na przykład w Euro, a faktycznie wypłacana w złotówkach, właśnie po średnim kursie NBP dla EUR.

Jeśli chodzi natomiast o statystykę, banki oraz kantory, takie jak CENT Kantor, używają średniego kursu do określenia trendu, jaki dotyczy konkretnej waluty. Można na tej podstawie określić, czy kurs spada, czy się wznosi w danym okresie. Szczególnie przydatne jest to w przypadku szacowania korzyści współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Ze zmian kursowych na przestrzeni lat można prognozować opłacalność przedsięwzięcia.

Jak liczony jest kurs średni walut i gdzie jest publikowany?

Średni kurs walut obliczany jest każdego dnia roboczego na krótko przed południem. Procedura polega na tym, że NBP występuje do dziesięciu najważniejszych dilerów walutowych w kraju o potrzebne informacje na temat kursów. Przede wszystkim dotyczy to waluty EUR i USD wobec PLN. Następnie odrzucane są dwa najwyższe i dwa najniższe kursy, a z sześciu pozostałych wyliczana jest średnia wartość.

Na podstawie otrzymanego średniego kursu oraz informacji ze światowych agencji finansowych wyliczane są średnie kursy pozostałych walut, będących w obiegu na całym świecie. Podawane są wtedy kursy nawet mało znanych walut obowiązujących w najdalej oddalonych miejscach.

Kursy średnie oblicza NBP i również podaje je na swoich stronach w postaci tabel A i B, gdzie pierwsza z tabel zawiera kursy najpopularniejszych walut będących aktualnie w obiegu, a tabela B przedstawia kursy tych mniej popularnych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas