Materiał Partnera Przegląd instalacji elektrycznej w firmie

Przegląd instalacji elektrycznej w firmie

Przeglądy instalacji elektrycznych w firmach przeprowadzane muszą być regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Norma PN-IEC 60364-3 określa, w jakim czasie muszą być wykonywane kontrole. Im większe ryzyko zwarcia lub awarii instalacji, tym częściej takie pomieszczenia muszą przechodzić przeglądy, które wykonywane muszą być przez elektryków posiadających wymagane uprawnienia.

Przegląd instalacji elektrycznej w firmie

Pomiary instalacji elektrycznej  w firmach zazwyczaj odbywają się co roku lub co pięć lat - zależne jest to od tego, z jakimi rodzajami pomieszczeń mamy do czynienia w danym zakładzie. I tak na przykład kontrola roczna instalacji elektrycznej musi być wykonywana w pomieszczeniach:

 • o wyziewach żrących,
 • zagrożonych wybuchem,
 • bardzo wilgotnych (wilgotność 100% lub okresowa wilgotność od 75 do 100%),
 • gorących (temperatura powyżej 35 stopni C.

Coroczna inspekcja instalacji elektrycznej wymagana jest także na otwartych przestrzeniach.

Z kolei kontrola pięcioletnia powinna odbywać się w pomieszczeniach:

 • zagrożonych pożarem,
 • wilgotnych,
 • zapylonych,
 • ZL I - pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami (np. sale konferencyjne);
 • ZL II - przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (np. szpitale, hospicja, domy opieki, żłobki, przedszkola);
 • ZL III - pomieszczenia użyteczności publicznej (np. ośrodki zdrowia, szkoły, budynki biurowe, lokale handlowo-usługowe);
 • ZL IV - pomieszczenia mieszkalne wielo i jednorodzinne,
 • ZL V - pomieszczenia zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II.

Terminy pomiarów elektrycznych

Jak podkreślają specjaliści z firmy Andrzej Budzyński "ZAKŁAD POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH", terminy pomiarów elektrycznych w firmach powinny zostać dopasowane do warunków w danym budynku i jego pomieszczeniach. Zakład musi posiadać odpowiednią instrukcję, która zatwierdzona powinna zostać przez kierownika zakładu.

W instrukcji określone zostają nie tylko terminy pomiarów instalacji elektrycznej, ale także terminy pomiarów elektronarzędzi i sprzętu ochronnego. Przeglądy kontrolne elektronarzędzi muszą być wykonywane w zależności od częstotliwości ich użytkowania:

 • elektronarzędzia używane dorywczo, co kilka dni - kontrola co 12 miesięcy,
 • elektronarzędzia używane dorywczo, kilka razy w ciągu zmiany - kontrola co 6 miesięcy,
 • elektronarzędzia używane często w ciągu zmiany - kontrola co 4 miesiące,
 • elektronarzędzia używane często w ciągu kilku godzin lub zainstalowane na stałe - kontrola co 2 miesiące.

Opracowanie:

Andrzej Budzyński Zakład pomiarów instalacji elektrycznych

Poznań , Poznańska 32 lok. 8

 • tel. 604 247 464

Podziel się