Materiał Partnera Czujniki w automatyce przemysłowej. Rodzaje i zastosowanie

Czujniki w automatyce przemysłowej. Rodzaje i zastosowanie

Czujniki spełniają kluczową i nadrzędną rolę w dziale automatyki przemysłowej. Dzielimy je ze względu na zastosowanie i zasadę działania. Stanowią, między innymi, źródło informacji dla różnych urządzeń o ruchu ich elementów składowych. Stosuje się je do pozycjonowania, pomiaru ruchu oraz nadzorowania procesowego. Jakie wyróżniamy typy czujników w ramach tych trzech zastosowań

Czujniki do pozycjonowania

Wśród czujników służących do pozycjonowania wyróżniamy czujniki: indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne i optyczne. Bardzo popularne, dzięki swojej niezawodności są czujniki indukcyjne. Wykrywają obecność metalowych części, również położonych niezależnie. Znajdują zastosowanie w robotyce, wojskowości, lotnictwie, kolejnictwie i przemyśle ciężkim. Umożliwiają określenie położenia narzędzi i pomiar odległości. Czujniki pojemnościowe służą do wykrywania obecności różnych materiałów, w tym cieczy i piasku. Czujniki magnetyczne zaś reagują na wytwarzane pole magnetyczne i mają większy zasięg pomiaru niż czujniki indukcyjne. Są bezkontaktowe, nie wymagają zasilania. Czujniki optyczne reagują na obiekt na drodze przebiegu wiązki światła.

Czujniki do pomiaru ruchu

Czujniki wykorzystywane do kontroli ruchu w automatyce przemysłowej to tak zwane enkodery. Wyróżniamy dwa typy: inkrementalne i absolutne. Zmieniają one ruch obrotowy na sygnały elektryczne, które pozwalają określić dokładną pozycję kątową, przesunięcie czy ilość obrotów. Enkodery inkrementalne są mniej kosztowne niż absolutne. Enkoder absolutny na wyjściu przekazuje układ kodowy, dzięki czemu działa także po zaniku zasilania. Znajduje szczególnie zastosowanie w urządzeniach przemieszczających się z niewielką prędkością i w tych, które są niezasilane przez dłuższy czas. Enkodery mogą pracować nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Możemy również zwrócić uwagę na czujniki ultradźwiękowe, dzięki którym poprzez zmianę odbicia fal dźwiękowych, można określić położenie poruszającego się elementu.

Czujniki procesowe

Zapewnienie odpowiedniej jakości procesom produkcyjnym możliwe jest dzięki kontroli wielkości fizycznych, takich jak: ciśnienie, temperatura i przepływ. Najczęściej mierzoną wielkością jest temperatura. Jednym z czujników często stosowanym w automatyce przemysłowej do jej pomiarów są czujniki płaszczowe. Ich konstrukcja umożliwia szybkie i dokładne pomiary nawet podczas nagłych i częstych wahań temperatury. Natomiast do pomiaru ciśnienia stosuje się zazwyczaj czujniki  elektroniczne a ich wybór zależy przede wszystkim od zakresu pomiarowego przydatnego w danej aplikacji. Oprócz mierzenia ciśnienia powietrza, wody i oleju, są one często stosowane w przemyśle spożywczym. Ważny jest materiał wykonania calki pomiarowej, najlepsze są te ze stali nierdzewnej, odporne na korozję. Czujniki przepływowe znajdują zastosowanie w ochronie pomp przed suchobiegiem, prawidłowego funkcjonowania wentylacji i klimatyzacji.

Czujniki spełniają wiele zastosowań w automatyce przemysłowej. Firma Elstat Elektronika w swojej ofercie posiada duży wybór czujników indukcyjnych, optycznych, pojemnościowych, ruchu i poziomu, gwarantując klientom produkty najwyższej jakości.

Opracowanie:

Elstat Elektronika

Poznań , Chwaliszewo 17a

Podziel się