Jak zarejestrować firmę krok po kroku?

Jak zarejestrować firmę krok po kroku?

Wielu przyszłych przedsiębiorców obawia się formalności związanych z prowadzeniem działalności. Rejestracja firmy dla niektórych osób wydaje się skomplikowanym i czasochłonnym procesem, tymczasem nie jest to nic trudnego. Przeczytaj poradnik i dowiedz się, jak zarejestrować firmę krok po kroku. Sprawdź, czy możesz zarejestrować firmę przez internet i ile trwa cały proces.

Jak zarejestrować firmę?

Po pierwsze należy zarejestrować firmę w CEIDG-1, czyli złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku. Potwierdzeniem wpisania do CEIDG-1 jest wydrukowanie wniosku. W przypadku chęci złożenia wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie działalności niezbędny będzie numer NIP.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON), zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS oraz zgłoszeniem do urzędu skarbowego. Rejestrując firmę w CEIDG, nie ponosisz żadnych kosztów.

By dobrze wypełnić wniosek, potrzebne będzie podanie konkretnych informacji – musisz podać nazwę firmy, określić przedmiot działalności (PKD), podać siedzibę firmy i miejsce prowadzenia działalności, wyznaczyć datę rozpoczęcia działalności. Warto określić również pełnomocnika firmy.

Jak zarejestrować firmę przez internet?

Możesz skorzystać z dwóch opcji, czyli dokonać rejestracji firmy online lub stacjonarnie.

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć online, wykorzystując: podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, podpis osobisty lub każdy inny sposób umożliwiający identyfikację składającego wniosek.

Wniosek o wpis do CEIDG możesz również dostarczyć osobiście lub listem poleconym do urzędu gminy. Jeśli zdecydujesz się na przesłanie wniosku listownie, dokument musi posiadać podpis potwierdzony przez notariusza. W przypadku osobistego dostarczenia wniosku nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego.

Gdy wniosek o wpis do CEIDG będzie złożony błędnie – w przypadku zgłoszenia online, system jak najszybciej poinformuje o niezgodności, natomiast gdy wniosek zostanie przesłany do urzędu gminy, odpowiedni organ w ciągu 7 dni roboczych poprosi o korektę.

Kolejne kroki rejestracji firmy

Po rejestracji firmy w CEIDG-1 w ciągu dwóch tygodni uzyskuje się numer REGON, który jest niezbędny do prowadzenia działalności, m.in. do kontaktu z urzędem skarbowym i ZUS-em, prowadzeniem rozliczeń z partnerami, przygotowywania druków urzędowych.

Następny krok to rejestracja firmy na potrzeby VAT. Najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności, musisz złożyć druk VAT-R. Osoby zarejestrowane w CEIDG, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, formularz VAT-R mogą dołączyć w formie załącznika do wniosku o wpis w CEIDG. VAT-R nie może być podpisany Profilem Zaufanym.

Urząd może odmówić rejestracji podatnika do VAT, m.in. gdy zgłoszenie rejestracyjne będzie niepoprawnie wypełnione lub urząd nie będzie mógł skontaktować się z firmą lub pełnomocnikiem firmy.

Pozostałe czynności dotyczące rejestracji firmy obejmują również wybór sposobu opodatkowania. W sytuacji gdy podatnik nie określi żadnej formy opodatkowania, będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. Poza tym należy osobiście zgłosić do ZUS-u ubezpieczenie pracowników w ciągu 7 dni od ich przyjęcia do pracy. Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć deklaracje zgłoszeniowe do ZUS (ZUS ZUA/ZUS ZZA).

Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz zgłosić ten fakt w ciągu 2 tygodni do Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku działalności związanej z żywnością, sprzedażą artykułów spożywczych, usługami medycznymi, hotelarskimi czy kosmetycznymi konieczna będzie również opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poza tym warto pamiętać, że rejestracja firmy zwykle idzie w parze z otwarciem firmowego konta w banku.

Ile trwa rejestracja firmy?

Wiele osób wyobraża sobie rejestrację firmy jako wielomiesięczny proces, który wymaga uzyskania wielu pozwoleń i wizyt w urzędach. Rzeczywistość jest jednak inna. Czas zakładania firmy zależy od wyboru formy prawnej, najszybciej zarejestrujesz jednoosobową działalność gospodarczą.

Rejestracja firmy przez internet na stronie CEIDG jest szybka i bezproblemowa. Nie stracisz czasu na wizytę w urzędzie, jeśli posiadasz Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Jeśli zdecydujesz się osobiście zanieść wniosek do urzędu gminy, często wszystkie formalności nie będą trwały dłużej niż godzinę.

Źródło: prod.ceidg.gov.pl; biznes.gov.pl

Podziel się