Materiał Partnera System sygnalizacji pożaru - co trzeba wiedzieć?

System sygnalizacji pożaru - co trzeba wiedzieć?

Choć nie jest obowiązkowy dla wszystkich budynków, system sygnalizacji pożaru powinien być powszechnie stosowany. Jest to podstawowy sposób na zabezpieczenie budynku i przebywających w nim ludzi przed rozprzestrzeniającym się ogniem. Jakie są przepisy z nim związane, z jakich elementów się składa i kto może go założyć? 

Przepisy dotyczące systemu ppoż.

Nie ma powszechnego obowiązku montowania systemu sygnalizacji pożaru w budynkach. Są do tego zobligowane obiekty użyteczności publicznej, w tym np. handlowe jednokondygnacyjne powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnej o powierzchni ponad 2500 m2. W tej samej kategorii mieszczą się też teatry, kina, restauracje, sale widowiskowe, budynki o przeznaczeniu medycznym, budynki noclegowe, banki, stacje metra i wiele, wiele innych. W każdym z nich o obowiązkowości założenia systemu sygnalizacji pożarowej decyduje powierzchnia i ilość osób, które potencjalnie maksymalnie może tam przebywać. Szczegółowe i aktualne informacje na ten temat podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Zwróćmy też uwagę na polisę ubezpieczeniową. Nawet, jeśli ustawodawca nie nakłada na nas obowiązku montowania systemu sygnalizacji pożarowej, może to zrobić ubezpieczalnia. Może ona nie wypłacić odszkodowania na wypadek strat w pożarze, jeśli budynek nie posiada takiej instalacji. Ważne jest też, żeby była ona regularnie serwisowana - w innym przypadku ubezpieczyciel także może się od nas odwrócić.

Wybór firmy zakładającej system

Jeśli chodzi o instalację systemu sygnalizacji pożarowej, mogą to zrobić wyłącznie wyspecjalizowani instalatorzy. Muszą oni posiadać wiedzę, doświadczenie, a także odbyć kursy i szkolenia z instalacji i konserwacji tego typu urządzeń, najlepiej przeprowadzane przez ich producentów. Są to bardzo zaawansowane technicznie systemy elektronicznie. Zespół firmy powinien składać się ze specjalistów w różnych dziedzinach, którzy będą ze sobą współpracować.

W późniejszym czasie system sygnalizacji pożaru musi być serwisowany. Nie musi robić tego ta sama firma, która go instalowała. Możemy wybrać doświadczonych specjalistów, takich jak Ps Projekt Paweł Stępień, którzy będą odpowiedzialni za regularne sprawdzanie prawidłowego działania instalacji.

Proces zakładania systemu sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru powinien być uwzględniony w projekcie architektonicznym. Instalacje w procesie budowy muszą być rozgraniczone na system bezpieczeństwa i teleinformatyczny. Ich zbudowanie powinno pokrywać się ze scenariuszem pożarowym stworzonym dla konkretnego budynku (to, jak może przemieszczać się ogień i dym, wyznaczone drogi ewakuacyjne itp.). Nadzór nad poprawnym wykonaniem instalacji sprawuje inspektor nadzoru, a czasem także rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tak naprawdę jednak prawdziwym testem dla systemu sygnalizacji pożaru powinna być faza rozruchowa i sprawdzenie zgodności działania ze scenariuszem pożarowym.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas