Artykuł sponsorowany Remodex Sp. z o.o. czyni każdy rodzaj mebli szkolnych bezpiecznymi

Remodex Sp. z o.o. czyni każdy rodzaj mebli szkolnych bezpiecznymi

W myśl obowiązującego prawa, producenci wyrobów meblarskich mają obowiązek dostarczać na rynek produkty w pełni bezpieczne i sprawne. Takie, których użytkowanie zgodnie z instrukcją nie niesie za sobą ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Dzięki badaniom mebli szkolnych prowadzonych przez Remodex, ryzyko reklamacji jest zminimalizowane, a produkty trwałe i bezpieczne. Jakie rodzaje mebli szkolnych wymagają atestów?

Atesty na meble szkolne a prawo

W przypadku mebli szkolnych, poza wizualną ich oprawą niezwykle istotną kwestią jest bezpieczeństwo ich użytkowania. Wszelkie meble i akcesoria, a zwłaszcza krzesła i stoły szkolne muszą być produkowane zgodnie z normami PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2007 regulującymi ich wymiary funkcjonalne oraz określającymi wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać. Jak podkreśla ekspert z firmy atestującej meble Remodex Sp. z o.o.:

Stoły i krzesła muszą być wykonane w taki sposób, aby promowały zachowanie prawidłowej postawy ciała. W trakcie badań ustalamy, czy zachowane zostały wytyczne dotyczące np. wysokości mocowania siedziska, czy też pulpitu względem ustalonych, ustandaryzowanych ich rozmiarów – zależnych od wzrostu dzieci. Dodać należy, że meble do szkół i przedszkoli muszą posiadać zarówno atest, jak i certyfikat.

Jak informuje nas nasz rozmówca, atest odnosi się do cech materiałowych, z których zostały wykonane meble szkolne. Certyfikat mebli szkolnych natomiast to poświadczenie jego walorów użytkowo-funkcjonalnych, czyli cech wyprodukowanego mebla. Zgodnie z § 9.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69) stoliki i krzesła bezwzględnie muszą spełniać wymagania ergonomii zgodnie z wyżej wymienionymi normami. Certyfikaty wydawane przez firmę Remodex Sp. z o.o., która od 40. lat wykonuje badania laboratoryjne wyrobów meblarskich, są dowodem na przestrzeganie prawa przez producenta mebli szkolnych. Mowa tu o wymogach technicznych określonych stosownymi przepisami, a także materiały użytych do ich produkcji. Bezwzględnie muszą one być bowiem nie tylko zgodne z ogólnie panującą modą, ale przede wszystkim bezpieczne.

Dlaczego prowadzenie badań mebli szkolnych jest ważne?

Prowadzenie atestacji i certyfikacji mebli do szkół w firmie Remodex - Zakładzie Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego, pozwala producentom mebli zwiększyć swą konkurencyjność na rynku. Mogą w ten sposób zwiększyć zaufanie konsumentów. Zyskują też możliwość brania udziału w różnego rodzaju przetargach publicznych. Certyfikaty są uzupełnieniem wydawanych świadectw z badań laboratoryjnych, którym poddawane są elementy wyposażenia szkół.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas