Materiał Partnera Na czym polega legalizacja i regeneracja gaśnic w Autoryzowanym Zakładzie Konserwacji i Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego?

Na czym polega legalizacja i regeneracja gaśnic w Autoryzowanym Zakładzie Konserwacji i Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego?

Posiadanie sprawnej gaśnicy jest bardzo ważne z punku widzenia bezpieczeństwa domowników lub pracowników firmy. Z tego powodu istotne jest regularnie przeprowadzana regeneracja i legalizacja tego przedmiotu, a w razie konieczności całościowa naprawa sprzętu gaśniczego. Można to zrobić w Autoryzowanym Zakładzie Konserwacji i Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego Eugeniusza Rogali w Rakłowicach.

Co to jest legalizacja i regeneracja gaśnic?

Sprzęt przeciwpożarowy, który znajduje się w domu lub miejscu pracy, musi przechodzić regularne kontrole. Są one wymagane zapisami prawnymi. Nie należy jednak utożsamiać ich z naprawami. Chodzi o legalizację i regenerację, czyli czynności zupełnie inne niż usuwanie usterek, wymiana, malowanie lub znakowanie gaśnicy i innych urządzeń lub przedmiotów potrzebnych do gaszenia płomieni. Legalizacja i regeneracja gaśnic polega na przeczyszczeniu poszczególnych jej elementów, sprawdzeniu, czy nie są pokryte rdzą i czy po odbezpieczeniu gaśnica działa prawidłowo. Takie czynności może przeprowadzić tylko doświadczony technik. O sprawdzenie sprzętu przeciwpożarowego warto zgłosić się do Autoryzowanego Zakładu Koncentracji i Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego Eugeniusza Rogali, który znajduje się w Rakłowicach.

Przegląd i naprawa gaśnicy

Oprócz regeneracji i legalizacji gaśnicy w niektórych przypadkach należy dokonać jej naprawy. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu i ewentualnej wymianie zużytych lub uszkodzonych części. Ta czynność obejmuje także napełnianie gaśnicy odpowiednim środkiem lub jego wymianę, a także malowanie zbiornika i jego znakowanie. W zakres napraw sprzętu gaśniczego wchodzą również wymiana albo napełnianie naboi oraz oznaczenie daty naprawy i kolejnego przeglądu. Decyzję dotyczącą konieczności naprawy gaśnicy wydaje serwisant na podstawie oceny stanu technicznego po uwzględnieniu gwarancji środka gaśniczego i zweryfikowaniu tego, czy i kiedy przeprowadzono legalizację.

Jak często robić legalizację gaśnicy?

Przeprowadzenie legalizacji i regeneracji gaśnicy zależy od jej rodzaju i wielkości. Jeszcze inaczej wygląda sprawa związana z przeglądem i naprawą tego typu sprzętu przeciwpożarowego. Aby wiedzieć, kiedy sprawdzić poprawność działania gaśnicy, należy spojrzeć do dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Równie dobrze można posiłkować się także normami prawnymi obowiązującymi w naszym państwie. Jednak najprostsze będzie zwrócenie się o pomoc do pracowników Autoryzowanego Zakładu Koncentracji i Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego z Rakłowic. Firma świadczy usługi klientom indywidualnym i firmom z województwa dolnośląskiego i okolic.

Opracowanie:

Eugeniusz Rogal

Rakłowice 1

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas