Artykuł sponsorowany Czym się różni ogólna inwentaryzacja zieleni od inwentaryzacji szczegółowej?

Czym się różni ogólna inwentaryzacja zieleni od inwentaryzacji szczegółowej?

Inwentaryzacja zieleni to kluczowy element zarządzania przestrzenią miejską oraz ochrony przyrody. Pozwala na dokładne poznanie stanu drzew, krzewów i innych roślin w danym obszarze, co jest niezbędne do planowania działań związanych z pielęgnacją, ochroną czy zagospodarowaniem terenu. Wyróżniamy dwa rodzaje inwentaryzacji zieleni – ogólną i szczegółową. Choć oba te rodzaje mają wiele wspólnego, różnią się one zakresem oraz celami, jakim mają służyć.

Na czym polega ogólna inwentaryzacja zieleni?

Ogólna inwentaryzacja zieleni polega na zebraniu podstawowych informacji dotyczących roślinności na danym terenie. Jej głównym celem jest uzyskanie ogólnego obrazu stanu zieleni oraz identyfikacja istotnych problemów, takich jak choroby drzew czy potrzeba interwencji konserwatorskich. W ramach tego rodzaju inwentaryzacji analizowane są głównie gatunki drzew i krzewów, ich wiek, wysokość oraz stan zdrowotny. Ogólna inwentaryzacja zieleni jest często pierwszym krokiem w procesie zarządzania przestrzenią miejską i może być wykorzystana jako podstawa do dalszych działań, takich jak opracowanie szczegółowej inwentaryzacji czy planu zagospodarowania terenu.

Czym jest szczegółowa inwentaryzacja zieleni?

W przeciwieństwie do ogólnej inwentaryzacji, szczegółowa inwentaryzacja zieleni ma na celu dokładne zbadanie stanu roślinności oraz identyfikację wszelkich zagrożeń i potrzeb związanych z jej ochroną czy pielęgnacją. W ramach tego rodzaju inwentaryzacji zbierane są bardziej precyzyjne dane, takie jak dokładne wymiary drzew, ich kondycja mechaniczna, obecność owadów czy chorób. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni może być również wykorzystana do oceny wpływu planowanych inwestycji na roślinność oraz do opracowania konkretnych działań mających na celu ochronę czy poprawę stanu zieleni.

Zastosowanie technologii w inwentaryzacji zieleni

W obu rodzajach inwentaryzacji zieleni, które w Gdańsku oferuje Pracownia Projektowa Magdaleny Loose coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie, które pozwalają na szybsze i dokładniejsze zebranie danych. Do najważniejszych z nich należy fotogrametria lotnicza, która pozwala na uzyskanie precyzyjnych zdjęć terenu z wysokości, co ułatwia identyfikację poszczególnych gatunków drzew czy krzewów. Inną popularną technologią jest teledetekcja, która pozwala na analizę stanu roślinności na podstawie danych pozyskanych z satelitów. Wykorzystanie tych narzędzi pozwala na znaczne przyspieszenie procesu inwentaryzacji oraz poprawę jakości zebranych danych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas